Det vises til børsmelding fra Endúr ASA («Endúr» eller «Selskapet») publisert 2. februar 2021, vedrørende inngåelse av aksjekjøpsavtale for oppkjøp av 100% av de utestående aksjene i Marcon-Gruppen i Sverige AB («Transaksjonen») og børsmelding publisert 23. februar 2021 vedrørende tilleggsavtale til aksjekjøpsavtale hvor partene avtalte at gjennomføringen av Transaksjonen skulle skje i to faser, henholdsvis Fase 1 og Fase 2. Det vises også til børsmelding fra Selskapet publisert 4. desember 2020 vedrørende Selskapets ekstraordinære generalforsamling («EGF»).

Selskapet har gleden av å melde at Fase 1 av gjennomføringen av Transaksjonen er fullført, hvorav kjøpesummen for 35% av aksjene i Marcon-Gruppen i Sverige AB gjøres opp ved utstedelse av vederlagsaksjer til en samlet verdi av SEK 140 millioner til en tegningskurs på NOK 1,33 per aksje («Vederlagsaksjene»).

Styret i Endúr har i dag, 5. mars 2021 i medhold av en styrefullmakt som ble tildelt av EGF 4. desember 2020 besluttet å øke Selskapets aksjekapital med NOK 1 062 308,38 ved utstedelse av 106 230 838 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,01.

Vederlagsaksjene vil utstedes til selgerne etter registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, forventet på eller rundt den 8. mars 2021. Vederlagsaksjene vil utstedes i VPS på eget ISIN, og vil bli notert og omsettelige på Oslo Børs etter offentliggjøring av noteringsprospekt som forventes godkjent av Finanstilsynet i begynnelsen av April 2021. Som redegjort for i børsmeldingen av 2. februar 2021 vil Vederlagsaksjene være underlagt lock-up restriksjoner, hvoretter 1/3 av Vederlagsaksjene frigis etter seks måneder, 1/3 av Vederlagsaksjene frigis etter 12 måneder og 1/3 av Vederlagsaksjene frigis etter 24 måneder, regnet fra gjennomføringsdatoen.

Fase 2 av gjennomføringen av Transaksjonen vil gjennomføres umiddelbart etter EGF.

Innholdet i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Del