Styret i Endúr ASA (Selskapet) har i medhold av en fullmakt som ble tildelt styret av Selskapets ordinære generalforsamling 18. juni 2020 besluttet å øke Selskapets aksjekapital med NOK 20 433,27 ved utstedelse av 2 043 327 nye aksjer pålydende NOK 0,01 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje.

Aksjene er utstedt til Eastern European Investment Management Sp Z.O.O («EEIM») der oppgjør er gjort med konvertering av EURO 195 000 av utestående konvertibelt lån med valutakurs EUR 1 = NOK 10,4786. Konverteringen skjer i henhold til låneavtale med EEIM. Kapitalforhøyelsen forventes å bli registrert i Foretaksregisteret på eller rundt den 1. Mars 2021. Etter registreringen er Selskapets aksjekapital økt til NOK 7 347 108,63 fordelt på 734 710 863 aksjer hver pålydende NOK 0,01.

Innholdet i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Del