I vedlagt link følger prospekt knyttet til notering av aksjer knyttet til rettet emisjon, gjeldskonvertering samt utstedelse av vederlagsaksjer knyttet til fusjon med Oceano AS

Tilrettelegger for den rettede emisjonen var Norne Securities AS og Sparebank 1 Markets AS.

Endur-prospekt-161020_final_web

Del