Tom Einar Buer (53) er ansatt som ny daglig leder i Endúr-selskapet, ØPD. Buer har allerede begynt i jobben.

– ØPD er et selskap med et enormt potensial. Dette potensialet vil jeg å være med å realisere, sier ny daglig leder for ØPD, Tom Einar Buer. 

ØPD er en hjørnesteinsbedrift i Bamble kommune, og med sine 125 medarbeidere er bedriften også en av kommunens største arbeidsgivere. Grunnmuren i selskapet har hele tiden vært solid, og ØPD kan vise til gode ordrebøker og svært tung kompetanse innen sine fagområder.
– Nå ser vi fremover. Driften skal optimaliseres slik at vi sikrer langsiktighet og gode leveranser. ØPD skal igjen bli en sunn og veldrevet hjørnesteinsbedrift, sier Buer.

Han har de siste 13 årene jobbet med automasjon og produktutvikling i Skien-selskapet Cody. Han har spisskompetanse på prosjektering og prosjektstyring, samtidig som han har lang erfaring med å kalkulere kompliserte og krevende oppdrag. Dette er kompetanse som vil være avgjørende når ØPD nå skal sikre posisjonen som en av de største og viktigste arbeidsgiverne i Bamble kommune.
– Vi har kompetansen og kundene. Nå skal vi også få på plass en struktur og en kultur som gjør at prosjektene våre går i pluss, sier Buer.

Han mener det er en stor fordel for ØPD å være en del av en større konsernstruktur som den Endúr representerer.
– ØPD passer godt inn driftsfilosofien til Endúr. Som en del av et vitalt industrikonsern får vi nå muskler til å ta på oss enda større oppdrag, samtidig som konsernet også kan tilføre oss mer arbeid. Sammen med Endúr skal vi nå styrke ØPD som selskap og som en viktig arbeidsgiver i Bamble, sier Buer.

Konserndirektør i Endúr, Hans Petter Eikeland, er svært tilfreds med at de har fått på plass en permanent daglig leder med knytning til lokalmiljø i ØPD.
– Tom Einar er topp motivert og han har rett bakgrunn. Han har over flere år vist at han har svært god gjennomføringsevne, samtidig som han evner å se nye løsninger. Kombinert med god teknisk forståelse og kontroll i alle ledd, så er jeg overbevist om at han er rett mann for jobben. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Eikeland.

Tom Einar Buer kan kontaktes på telefon 902 11 660. 

Tom Einar Buer er ny sjef i ØPD. (Foto: Tom Riis)

Del