Fabrikasjon

Fullt utstyrte verksteder.

Våre fabrikasjonstjenester inkluderer:

 • Rør
 • Stålkonstruksjoner
 • Moduler/skids

Moduler/skids

Fabrikasjonsanlegget vårt ligger sentralt plassert på Norsea Base ved Dusavik, nær selskapets hovedkontor i Stavanger.

Verksteder og lagringsanlegg er organisert separat for å håndtere en rekke materialer, blant annet karbon, rustfritt, titan og dupleks-kvaliteter.

Verkstedene er fullt utstyrte med verktøy og utstyr som er nødvendige for å tilby produkter som tilfredsstiller kundenes krav til kvalitet, levering og kostnadseffektivitet.

I tillegg til et bredt spekter av sveiseapparater, inkluderer Endúrs utstyr også avanserte kaldbøyemaskiner og lasermåleutstyr.

Maskinering, NDT og overflatebeskyttelse, inkludert brannvern og isolasjon, leveres av en gruppe underleverandører som ligger nær Endúrs fabrikasjonsanlegg.

Alt arbeid utføres i henhold til de høyeste HMS- og kvalitetsstandardene, inkludert krav fastsatt i EUs direktiv om trykkutstyr.

Endúrs dyktige medarbeidere har den tverrfaglige kompetansen og erfaringen som er nødvendig for å gjennomføre flerfaglige oppdrag som prosessmoduler og skids.

Kommunikasjonen mellom konstruksjons- og ingeniørpersonell er effektivt organisert gjennom nærheten til ingeniørkontorene våre og elektronisk tilgang til ingeniør-, material- og logistikkdata.

Fakta og tall om fabrikasjonsanlegget i Stavanger

Verksted, karbonmaterialer

 • Areal: 2000 m2 (L: 66m, B: 30m)
 • Døråpning: B: 15m x H: 10m
 • Krankapasitet:  Traverskran, 50 tonn, krokhøyde: 10m
 • Traverskran, 20 tonn, krokhøyde: 10m

Verksted, edle materialer

 • Areal: 1100 m2 (L: 59m, H: 18m)
 • Døråpning: B: 3m x H: 4m
 • Krankapasitet: Traverskran, 2 EA x 10 tonn, krokhøyde: 6m

Verksted, hydrostatisk testing

 • Areal: 250 m2
 • Døråpning B: 7,5m x H: 8m

Verksted, annet

 • Maskinering, NDT- og overflatebeskyttelse leveres av en klynge med lokale underleverandører

Lagerareal

 • Utendørs: 20.000 m2
 • Innendørs: 1000 m2

Kontorfasiliteter

 • Areal: 350 m2
 • Kontorene er fullt utstyrte med IT-verktøy som er nødvendig for å styre og kontrollere produksjonen.

Kaianlegg

Sertifiseringer

 • Kvalitetsstyringssystem: NS-EN-ISO-9001
 • Miljøstyringssystem: NS-EN-ISO-14001
 • Kvalifikasjonssystem: Achilles
 • Trykkutstyrsdirektiv: 97/23 / EC Modul D1 & H
 • Kvalitetskrav – sveising: NS-EN 729-2 (NS-EN ISO 3834)