Etter noen intense timer var den nesten ni kilometer lange sjøledningen på plass på bunnen av Mjøsa. Med det var én av tidenes største senkeoperasjoner i Norge gjennomført uten skader på personell eller utstyr, og betydelig raskere enn planlagt.

– Dette er en av de lengste sjøledninger som noen gang har blitt lagt i Norge, sier prosjektleder hos ØPD, et selskap i Endúr-konsernet, Øyvind Tufte.

Det har vært noen intense dager på Mjøsa. Endúr-selskapet ØPD har på vegne av Gjøvik kommune vært ansvarlige for å legge ny vannledning mellom Gjøvik og Redalen. Sjøledningen hadde en total lengde på cirka 12,5 kilometer, hvorav nesten 9 kilometer av ledningen ble senket på i en operasjon.
Operasjonen har vært krevende både når det gjelder planlegging, nøyaktighet og personell. I tillegg til sjøledningens massive lengde, har operasjonen blitt ytterligere komplisert på grunn av store dyp.
– Ledningen skulle legges på en dybde dypere enn 200 meter. For å sørge for at den ble posisjonert nøyaktig der den skulle, ble hele operasjonen overvåket av Olex (et navigasjons- og kartleggingssystem) og ROVer. Det har vært en utfordrende og interessant jobb, men vi hadde planlagt operasjonen så godt vi kunne, og alt gikk derfor som det skulle, sier Tufte.

Søndag formiddag denne uken møttes de involverte til et forberedende «senkemøte», og samme ettermiddag klokken 17.00 gikk de fysisk i gang med å transportere sjøledningen i posisjon. Den var da ferdig sammenkoblet og lå «parkert» på vannet.
– Mandag morgen klokken 07.00 var ledningen i posisjon for nedsenking, og vi kunne starte selve senkeoperasjonen, sier Tufte.
Knappe 24 timer senere var sjøledningen trygt på plass på bunnen av sjøen, med en nøyaktighet innenfor 10 prosent av dybden, og der det var bestemt at den skulle ligge.
– Tidsmessig hadde vi planlagt med gode marginer, men dyktige folk, god planlegging og et svært godt samarbeid med alle involverte, gjorde at alt gikk raskt og kontrollert. Faktisk hadde vi tatt høyde for at operasjonen kunne ta så mye som to døgn, sier Tufte.

Til sammen var cirka 40 medarbeidere, fordelt på to skift, involvert i operasjonen. I tillegg var Redningsskøyta og Mjøsa båtforbund med for å ivareta sikkerheten både til de som var involvert i selve operasjonen, men også sivile som oppholdt seg i området.
– Operasjonen ble gjennomført uten noen form for skader. I praksis var det ingenting som kunne gått noe bedre enn det gjorde, sier Tufte.

Med den nye vannledningen på plass er vannforsyningen mellom Gjøvik og Redalen sikret for svært mange år fremover.

Du kan lese mer om ØPD og hva de jobber mer her: https://opd.no

LANG: Sjøledningen som ØPD tidligere denne uken senket i Mjøsa er en av de lengste sjøledningene som noen gang har blitt senket i én operasjon i Norge. (Foto: Torstein Tellefsen)

Del