Det vises til børsmelding distribuert 1. november i forbindelse med fremleggelsen av rapporten for 3. kvartal 2019. Endúr ASA har gitt Fearnley Securities mandat til å arrangere investorpresentasjoner. Som følge av dette kan det bli gjort et nominelt 3-årig seniorsikret obligasjonslån i norsk valuta og i henhold til markedsvilkår. Selskapspresentasjonen som vil bli brukt i investormøtene er  tilgjengelig her.

Kontaktpersoner:
CEO Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177
CFO Morten Riiser, tlf. 406 39 734

 

Del