26. februar 2021 – Endúr ASA (Endúr) rapporterte konsoliderte proforma driftsinntekter på 1,83 milliarder kroner i 2020, med et EBITDA-resultat på 221 millioner kroner og driftsresultat (EBIT) på 139 millioner kroner. Selskapets proforma ordrereserve var på 2,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020.

Konsoliderte proforma driftsinntekter for 2020 inkluderer de nylig offentliggjorte, men ennå ikke gjennomførte oppkjøpene av Artec Aqua, som er en ledende totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg og -løsninger, og svenske Marcon, som er en tjenesteleverandør innen marin infrastruktur.

Gjennom oppkjøpene av Artec Aqua og Marcon ligger Endúr an til å nå selskapets tidligere kommuniserte 2022-målsetting om driftsinntekter på minst 2 milliarder kroner allerede ett år tidligere.
– Med alt som har skjedd så langt i 2021, føles det som om fjerde kvartal 2020 allerede er lysår unna. Endúr per 26. februar 2021 er på et helt annet og mye mer spennende sted sammenliknet med hvor Endúr var i fjerde kvartal, sier Hans Olav Storkås, konsernsjef i Endúr.

Storkås viser til en rekke verdiskapende, strukturelle initiativer som enten har blitt gjennomført eller offentliggjort i 2021. Initiativene inkluderer de planlagte oppkjøpene av Artec Aqua og svenske Marcon. I tillegg har Endúr fattet krevende men nødvendige beslutninger om å begjære oppbud i de tapsbringende selskapene Endúr Industrier AS og ØPD AS. Endúr har også nylig gjennomført et vellykket opptak av et sikret obligasjonslån på 1,1 milliarder kroner som vil øke selskapets finansielle fleksibilitet ytterligere.

Artec Aqua er en totalleverandør av prosessanlegg og løsninger til landbasert oppdrett, både innenfor smolt, stamfisk og matfiskanlegg. Artec Aqua hadde driftsinntekter på 637 millioner kroner og et EBITDA-resultat på 64 millioner kroner i 2020. Marcon, som er en ledende svensk tjeneste leverandør innen marin infrastruktur og anleggsaktivitet, hadde driftsinntekter på 424 millioner kroner i 2020, med et EBITDA-resultat på 94 millioner kroner Endúr.

17. Desember 2020 var endelig gjennomføringsdato for oppkjøpet av BMO Entreprenør, som er en norsk leverandør innen marin infrastruktur. BMO hadde driftsinntekter på 399 millioner kroner og et EBITDA-resultat på 69 millioner kroner i 2020. Selskapets regnskap ble innkonsolidert i Endúr fra 31. desember 2020.

I dag er Endúr en ledende leverandør av tjenester innen marin infrastruktur og løsninger for landbasert oppdrett. Leverandørkjeden for marin infrastruktur og landbasert oppdrett er svært fragmentert og eksponert for megatrender fremdrevet av økt fokus på bærekraft. Endúr har derfor påtatt seg rollen som konsolidator slik at kunder kan dra nytte av skalafordelene en totalleverandør kan tilby.
– Vi har kjøpt opp eller er i ferd med å endelig gjennomføre oppkjøp av selskaper som både utfyller hverandre og er innvannende for aksjonærverdiene. Vi ser frem til å utnytte den kollektive kompetansen nye Endúr besitter, og til å kunne tilby kundene våre et enda bedre og bredere produkt- og tjenestespekter. Samtidig vil vi gjøre vårt ytterste for å realisere det store potensialet for topplinjesynergier vi ser innen markedssegmenter med svært gode utsikter, sier Hans Olav Storkås.

På selvstendig basis rapporterte Endúr om driftsinntekter på 144,4 millioner kroner fjerde kvartal 2020, opp fra 87 millioner kroner i samme periode året før. EBITDA-resultatet i fjerde kvartal var på minus 14,2 millioner kroner mot 1 million kroner i samme kvartal i 2019. Driftsresultat (EBIT) var på minus 440,2 millioner kroner (Q4 2019: minus 1,6 millioner kroner) i fjerde kvartal, betydelig påvirket av goodwill nedskrivningene som ble kunngjort 5. februar 2021 i forbindelse med oppbudsbegjæringen i ØPD AS.

Webcast presentasjon av Q4 2020 resultatfremleggelse er tilgjengelig via:
https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20210226_2

Del