Høy aktivitet innen alle forretningsområder. 2021 har så langt behandlet BMO Entreprenør svært godt.

– Vi har svært god aktivitet innen alle våre forretningsområder, sier daglig leder i BMO Entreprenør, Jeppe Raaholt.

Endúrs datterselskap har aktiviteter innen en rekke forretningsområder, men infrastruktur knyttet til marine prosjekter og samferdsel står sentralt. Nylig signerte selskapet en betydelig kontrakt med Bane NOR om nybygg, rehabilitering og sanering av overgangsbruer i forbindelse med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen.
– Vi får svært mange jobbforespørsler om dagen, og jeg tror aldri vi har hatt mer å gjøre enn nå. Vi har lagt på oss en betydelig mengde nye ansatte og organisasjonen viser en enorm evne til å drive gjennom gode prosjekter med stor kontroll, sier Raaholt.

Rehabilitering og vedlikehold av fergekaier og tuneller utgjør også en viktig del av BMOs aktiviteter. For øyeblikket jobber selskapet blant annet med rehabilitering av Hamangtunellen i Sandvika i Bærum. I tillegg pågår også byggingen av to nye fergekaier til landets eneste innlandsfergeleie, over Randsfjorden i Innlandet.
– Når det gjelder rehabiliteringen av Hamangtunellen så har vi for øyeblikket svært god fremdrift. Etter planene skal vi være ferdige første oktober, men dersom den gode fremdriften fortsetter, så kan det kanskje bli tidligere, sier avdelingsleder hos BMO Entreprenør og prosjektleder for prosjektet, Bent Asbjørnhus.

Hamangtunellen er en del av Ringeriksveien og en viktig del av veinettet i og rundt Sandvika. Den er normalt svært trafikert, men i forbindelse med store oppgraderingen av veinettet er tunellen stengt.
– Vi er derfor så heldige at vi slipper alt av trafikkavvikling knyttet til prosjektet, sier Asbjørnhus.

BMO Entreprenør utfører arbeid i Hamangtunellen, en del av Ringeriksveien og en viktig del av veinettet i og rundt Sandvika.

 

Ved Randsfjorden i Innlandet nærmer arbeidet seg en avslutning og allerede 10. juli startet fergetrafikken opp igjen i normal drift.
– Vi ligger godt an. Arbeidet har blitt noe endret underveis på grunn tilpasninger til ny elektrisk ferge som Innlandet fylkeskommune leverer til prosjektet, men vi har likevel klart å hente oss inn, slik at vi nå ligger an til endelig ferdigstillelse 31. august, som opprinnelig planlagt, sier prosjektleder Øystein Bjørkesett.
Han forteller at selv om sambandet starter opp igjen 10. juli, så er det med gammel ferge, da IFK har problemer med å få overlevert og ferdigstilt den nye ferjen fra Holland. Når den nye, elektriske fergen, er på plass er foreløpig ikke avklart.

Fergesambandet over Randsfjorden er landets eneste innenlands helårsferge. Fergen går med andre ord året rundt, med avganger fra tidlig om morgenen til et stykke ut på kvelden. Å si at trafikken er stor vil være en overdrivelse, da gjennomsnittlig døgntrafikk er på 34 biler. Fergen spiller likevel en viktig rolle for innbyggere på begge sider av fjorden i Innlandet, samt for turister.

– Når alt arbeidet vårt er gjort har vi bygget en ny fergekai på hver side av fjorden, tilpasset den nye, elektriske fergen. I tillegg har vi bygget en ny slipp, slik at fergen kan tas opp for vedlikehold. Det har vært et spennende prosjekt, hvor alt, med unntak av endringene, har gått etter planen, sier Bjørkesett.

Ved Randsfjorden i Innlandet nærmer BMO Entreprenør sitt arbeid seg en avslutning.

Del