25. februar 2022 – Endúr ASA (Endúr) leverte konsoliderte inntekter på NOK 663,2 millioner i fjerde kvartal 2021, opp 50 prosent fra samme kvartal i fjor (Q4 2020: NOK 443,5 millioner proforma). Dette er selskapets høyeste kvartalsinntekter noensinne, både faktiske og proforma. Justert EBITDA var NOK 62,2 millioner, opp 66 prosent fra fjerde kvartal i fjor (NOK 37,6 millioner proforma). EBIT endte på NOK 29,1 millioner i fjerde kvartal 2021, en betydelig forbedring fra samme kvartal i fjor (NOK -51,8 millioner proforma).

«Det er viktig å merke seg at vi leverer rekordinntekter i årets fjerde kvartal. Vi er engasjert i utendørs konstruksjons- og vedlikeholdsaktiviteter som er påvirket av sesongmessige effekter, så å levere en så sterk vekst ved starten av vintersesongen er svært oppmuntrende, sier Jeppe Raaholt, administrerende direktør i Endúr.

Endúr er en ledende leverandør av marin infrastruktur og landbaserte akvakulturløsninger. Konsernet utfører forretningssegmentrapportering gjennom to kjernevirksomhetssegmenter: Marine Infrastructure og Aquaculture Solutions, pluss et tredje segment som består av Endúrs gamle virksomhet og konsernfunksjoner.

Segmentet Marine Infrastructure oppnådde rekordproduksjon og resultater i fjerde kvartal 2021. Segmentet Aquaculture Solutions, drevet av Artec Aqua, fortsatte sin svært høye veksttakt, men marginene ble også påvirket av organisasjonsinvesteringer for å rigge selskapet for videre vekst. som å tjene noen inntekter i kvartalet uten margin (kun kostnadskompensasjon) der den faktiske prosjektkostnaden oversteg det avtalte målet. Endúr Sjøsterks resultat i perioden bidro negativt til segmentets margin i kvartalet.

«Vi oppnår sterk vekst på tvers av begge segmentene. Etter en uvanlig kald og lang vinter i Sverige i fjor, som satte mange prosjekter på vent, har vi sett noe av en «ketchup-effekt» i det svenske markedet for marin infrastruktur i andre halvdel av 2021. Det er imidlertid fortsatt pent. -øker etterspørselen i dette markedet, legger Jeppe Raaholt til.

Endúr hadde en solid ordrereserve på 2.162 millioner kroner ved årsskiftet, opp fra 1.391 millioner kroner (proforma) året før. Ordrereserven ved utgangen av 2021 inkluderer ikke Heads of Terms-avtalen som Artec Aqua inngikk med Salmon Evolution 7. februar 2022 for fase 2 av Salmon Evolutions landbaserte oppvekstanlegg på Indre Harøy i Norge. Dette prosjektet kan innebære estimerte inntekter på 1,3 – 1,4 milliarder kroner for Artec Aqua. Den endelige design- og byggeavtalen forventes effektuert i andre kvartal 2022. Ordrereserven inkluderer heller ikke andre annonserte prosjekter som Artec Aqua har inngått intensjonsavtaler for.

«Vi beholder våre positive utsikter for både akvakultur og marin infrastruktur. Vi forventer at begge markedene vil fortsette å vokse, og vi er godt posisjonert for å utnytte dette, legger Jeppe Raaholt til.

Endúrs netto rentebærende avd var 687 millioner kroner ved utgangen av 2021, ned fra 894 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2021.

For helåret 2021 leverte Endúr konsoliderte proformainntekter på 2.186,0 millioner kroner (2020: 1.793,7 millioner kroner), proformajustert EBITDA på 187,8 millioner kroner (2020: 222,9 millioner kroner), og proforma EBIT på 222,9 millioner kroner (2032,8 millioner kroner) (2020,8 millioner kroner). 29,3 millioner).

SELSKAPSPRESENTASJON KL 08:00 CET I DAG

Endúr vil være vertskap for live webcast-presentasjon i dag kl. 08:00 (CET). Investorer, analytikere, långivere og media inviteres til å følge webcasten fra følgende URL:

https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20220225_1/

Presentasjonen av delårsresultater for fjerde kvartal og helår 2021 er vedlagt denne kunngjøringen.
Endúr ASA – Q4 2021 presentation

Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Lasse B. Kjelsås, finansdirektør i Endúr ASA, 25. februar 2022 kl. 07:00 CET.

SLUTT

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media
Jeppe Raaholt, administrerende direktør i Endúr, tlf: +47 976 69 759

Investorer
Lasse B. Kjelsås, finansdirektør i Endúr, tlf: +47 908 49 772

Om Endúr ASA
Endúr ASA (OSE: ENDUR) er en ledende leverandør av bygge- og vedlikeholdsprosjekter og tjenester for marin infrastruktur, inkludert anlegg for landbasert akvakultur, kaier, havner, demninger, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter. Selskapet og dets datterselskaper tilbyr også et bredt spekter av andre spesialiserte prosjekt- og marinetjenester. Endúr ASA har hovedkontor i Bergen, Norge. Se www.endur.no

Del