Endúr ASA fikk i 3. kvartal en samlet omsetning på NOK 107 millioner og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 5 millioner kroner. Ordreboken har i kvartalet styrket seg til NOK 920 millioner.

Så langt i år har det vestlandsbaserte industrikonsernet omsatt for NOK 372 millioner kroner, en solid tredobling av aktiviteten sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger på NOK 23 millioner hittil i år bekrefter at selskapet har klart å oppnå både sterk vekst og økt lønnsomhet. Konsernets ordrereserve er på NOK 920 millioner pr. utgang 3.kvartal.

– Vi er godt fornøyde med den positive utviklingen vi har hatt så langt i år, og grunnlaget for å øke både omsetning og inntjening de kommende kvartalene er definitivt styrket. Konsernets plattform har gjennom kvartalet blitt ytterligere styrket, oppsummerer konsernsjef Hans Petter Eikeland. Han viser blant annet til den nylig inngåtte rammekontrakten med Forsvaret som er estimert til å ha en verdi på NOK 750 millioner kroner fordelt på fire kontraktsår og ytterligere tre opsjonsår.

Konsernsjefen peker også på segment Energy som vurderes til å ha en stort vekstpotensiale i forhold til dagens aktivitetsnivå.

– Endúr Energy Solutions er i prosess med å dreie sine aktiviteter inn mot leveringer av komplette design og installasjonsløsninger. Videre er det en sterk fokus på å videreutvikle de eksisterende rammeavtalene. I sum er vi trygge på at dette gir resultater i form av både økt aktivitet og styrket lønnsomhet i dette segmentet, sier Eikeland.

Endùr ASA opprettholder fokus på både organisk og strukturell vekst. I den sammenheng vil det også bli vurdert en styrking av finansieringen gjennom å utstede et seniorsikret obligasjonslån.

Kvartalsrapport Q3
Finansielle Rapporter

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177
CFO Morten Riiser, tlf. 406 39 734

Del