Det vises til børsmelding distribuert 20. november 2019 der det ble informert om at Endúr ASA («Konsernet») har gitt Fearnley Securities mandat til å arrangere investorpresentasjoner. Konsernet  har nå gjort en oppdatert investorpresentasjon til bruk i investormøtene. Denne er tilgjengelig for nedlasting her.

Den oppdaterte investorpresentasjonen baserer seg på at et eventuelt obligasjonslån, som i tilfelle vil være etablert som et nominelt 3-årig seniorsikret obligasjonslån, nå er avgrenset til de to segmentene Maritime og Aqua. Et eventuelt obligasjonslån vil være i norsk valuta og i henhold til markedsvilkår.

Som en del av obligasjonslånsprosessen har BKS Industri AS, som indirekte er 50% eid av Handeland Industri AS, den største aksjonæren i konsernet, blitt enige om å gi et ansvarlig lån til konsernet på NOK 6 millioner kroner. Lånet vil bli gitt på de samme vilkår som det planlagte obligasjonslånet. Netto kontantproveny av dette lånet vil bli distribuert til segment Energy.

Kontaktpersoner:

CFO Morten Riiser, tlf. 406 39 734

COO Nils Hoff, tlf. 930 92 346

Del