Styret i Stathelle-bedriften ØPD AS har i dag meddelt Nedre Telemark tingrett at man begjærer oppbud i selskapet.

Svake økonomiske resultater over tid er hovedårsaken til beslutningen om å legge ned virksomheten. De svake økonomiske resultatene har blitt satt under ytterligere press på grunn av lav ordreinngang, delvis grunnet Covid-19. Uten en realistisk løsning på de underliggende problemene har styret i ØPD besluttet å begjære oppbud i selskapet.

I 2020 bidro ØPDs eier, Endúr, med mer enn 50 millioner kroner til ØPD, som leverte et negativt resultat før renter, skatt og av- og nedskrivninger på 47 millioner kroner i 2020. Selv om kostnadsbasen til ØPD er redusert betydelig de siste månedene forblir den for høy i forhold til ØPDs nåværende og sannsynlige aktivitetsnivå. Selskapet kontantstrøm fra driften er fortsatt svært negativ.
– Vi har skutt inn store beløp i et forsøk på å gjøre ØPD lønnsom, men faktum er at vilkårene for forsvarlig drift ikke lengre er til stede. Derfor har vi måttet fatte beslutningen om å begjære oppbud, sier Hans Olav Storkås, konsernsjef i Endúr.

Selv om ØPD viste positive takter i første halvdel av 2020, ble selskapets ordreinngang negativt påvirket av Covid-19 etter mars 2020. I tillegg har kostnadsoverskridelser og forsinkelser på pågående prosjekter har gjort ØPDs markedssituasjon og -posisjon enda mer utfordrende.
Beslutningen om å avvikle virksomheten vil påvirke rundt 100 medarbeidere. Endúr vil se etter jobbmuligheter for ØPD-ansatte hos andre datterselskaper i konsernet.
– Dette er selvsagt tøft for ØPDs ansatte og andre interessenter som påvirkes av beslutningen, men som representant for alle Endúrs ansatte, aksjonærer og långivere ville det vært uansvarlig å fortsette å tappe lønnsomme deler av Endúr for kapital for å holde en ulønnsom virksomhet flytende, sier Hans Olav Storkås, konsernsjef i Endúr.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Hans Olav Storkås, konsernsjef i Endúr, tel: +47 901 22 744

Del