Tjenester

  • Inspeksjon, service, reparasjon, vedlikehold, oppgradering og modifikasjoner av ulike typer fartøy og utstyr.
  • Ledelse og gjennomføring av komplette og komplekse vedlikeholdsoppdrag fra tilstandskontroll til fysisk utførelse
  • Eget motorverksted med spesialistkompetanse innen hurtiggående dieselmotorer
  • Eget motortestsenter for tilstandsvurderinger og testkjøring
  • Design, engineering, innkjøp, maskinering, prefabrikasjon, installasjon, igangkjøring og vedlikehold av stålkonstruksjoner og rørsystemer.
  • Vi leverer fra egne fasiliteter eller hos kunde direkte

Se under menyen «Fasiliteter» for mer detaljerte funksjoner/utstyr på de ulike operative enhetene.