Endúr Energy Solutions

Endúr Energy Solutions (tidligere Endúr Fabricom AS) er et veletablert oljeserviceselskap med hovedkontor i Stavanger og med en solid erfaring som leverandør av vedlikehold, modifikasjon, installasjon, fabrikasjon og ombygging av komplekse olje- og gassinstallasjoner både onshore og offshore. Selskapet har operativt fotfeste i flere viktige knutepunkter for olje- og gassnæringen med hoved vekt på MMO-prosjekter (Maintenance, Modifications and Operations), og har blitt tildelt ulike rammeavtaler som sikrer både langsiktig aktivitet og aktivitet i ulike geografiske områder.