Tilkomstteknikk

Endúr AAK har utført arbeid med tilkomstteknikk siden 1989 da vi sammen med Statoil utviklet metoder for arbeid i tau for bruk på oljeinstallasjoner. Prinsippene for arbeid i tau er de samme i dag som den gang, og lar seg kombinere med de fleste utførende fag.

Vårt personell er sertifiserte tilkomstteknikere ihht NS9600.

Fagutførelse i kombinasjon med tilkomstteknikk:

  • Rigging og løfteoperasjoner
  • Mekaniske fag
  • Sveis, skjærebrenning og varmt arbeid
  • NDT
  • Fallende gjenstand inspeksjon (FG)