Utførende fag

Mange forbinder Endúr AAK først og fremst med tilkomstteknikk og arbeid i høyden. For oss er tilkomstteknikk vår vei frem til arbeidsstedet, og vår måte å være selvhjulpen med adkomst og redningsberedskap. For våre kunder et dette i mange tilfeller kostnadsbesparende og risikoreduserende, men de får først og fremst utført fagarbeid av høy kvalitet utført med stolthet.

Vi utfører arbeid til land og til havs. På land utfører vi arbeid på vindmøller, prosess- og industrianlegg, høyspentlinjer, bygninger, brokonstruksjoner og i det hele tatt på konstruksjoner med ikke-tilrettelagt adkomst. Til havs har det tradisjonelt vært kunder innen olje og gass som for eksempel oljeselskap, riggselskap, borekontraktører, V&M-leverandører og skipsredere.

Fagutførelse i kombinasjon med tilkomstteknikk:

  • Rigging og løfteoperasjoner
  • Mekaniske fag
  • Sveis, skjærebrenning og varmt arbeid
  • NDT
  • Fallende gjenstand inspeksjon (FG)