Installasjon og løft

Rigging og løft

Bruk av taljer og løfteutstyr er en naturlig del av det å arbeide i høyden. Man må ofte i høyden for å henge opp og betjene en talje, og et stillas vil fort stå i veien for det som skal løftes. Alle våre operatører er kurset i stropp og anhuking og har riggerkurs, og har rigging som en del av sin grunnkompetanse. Vi har også en rikholdig utstyrspark med løfteutstyr og våre ingeniører kan detaljplanlegge og lede komplekse løfteoperasjoner.

Installasjonsplanlegging

Mange prosjekter i industrien lider ofte under en mangelfullt fokus på hvordan materiell og utstyr skal håndteres fra feks fabrikasjonsverksted til det er på plass i sin endelige posisjon. For oss i AAK er installasjonsplanlegging nærmest et eget fag, og som faglig ligger i grensesnittet mellom teoretisk kunnskap og praktisk forståelse. Vi anser installasjonsplanlegging som tids- og kostnadsbesparende, da en godt planlagt jobb vil ta kortere tid, kreve mindre personell, legge beslag på mindre ressurser og være utført over et kortere tidsrom. Ikke minst vil en godt planlagt jobb kunne gi en betydelig HMS-gevinst, da man kan ved tidlig involvering kan legge til rette for en gjennomgående sikkerhetstenkning i design av utstyr og valg av metode.

Alle ingeniører i Endur AAK er  sertifiserte Tilkomst Teknikere og riggere med erfaring fra utførende arbeid. Dette gir oss en unik erfaring i forbindelse med installasjonsplankegging hvor forståelse for de praktiske problemstillinger er essensielle.

Sakkyndig virksomhet og årlig kontroll av løfteutstyr

Endúr AAK er sertifisert som sakkyndig virksomhet innen kategoriene RX- alle typer Løfteredskaper, G7 (vinsjer/spill/taljer) og G10 (hånddrevne taljer). Vi utfører kontroller som upartisk tredjepart og på eget utstyr.

Rigging og anhuking er et kjerneområde for AAK og som sakkyndig virksomhet og EPCI leverandør kan vi planlegge, gjøre struktur analyser, attestere og utføre komplekse løfteoperasjoner med bruk av midlertidige løfteoppheng der dette er nødvendig.

Vi benytter en database, ONIX, hvor alt utstyr som kontrolleres blir registrert med tilhørende dokumentasjon. Ved kontroll av løfteutstyr for kunder gis det tilgang til denne databasen slik at utstyr enkelt kan søkes opp og nødvendig dokumentasjon som kontrollkort og sertifikater kan lastes ned. Ved innkjøp av nytt utstyr vil dette enkelt overføres til databasen da denne er benyttet av flere av de største leverandørene innen løfteutstyr.

Endúr AAK er sertifsert i klasse S1.