Forebygging av fallende gjenstander (FG)

Fallende gjenstander kan representere en risiko i enhver sammenheng så lenge tyngdekraften virker. Vi kan best håndtere denne risikoen  ved  å påvirke sannsynligheten for at noe eller noen faller— altså forebygge.

Enúr AAK har en rekke tjenester knyttet til forebygging av fallende gjenstander (FG).

  • FG-Inspeksjon og utbedring av funn
  • Kurs i observasjonsteknikk og i sikring av verktøy
  • Verifikasjon av styringssystem for forebygging av fallende gjenstander
  • Tilkomstteknikk og fagarbeid hvor det er fare for fallende gjenstander
  • Utarbeidelse av bildebøker