Endúr-gruppen har blitt tildelt nye kontrakter til en samlet kontraktsverdi på 435 millioner kroner.

Endurs arbeid og produksjon på de underliggende prosjektene vil starte umiddelbart, og fortsette til 2024. Omfanget av kontraktene er i tråd med konsernets kjernekompetanse og er innenfor begge konsernets største forretningssegmenter «akvakulturløsninger» og «marin infrastruktur».

De nye kontraktstildelingene er en refleksjon av både gunstige underliggende markedsforhold samt Endurs posisjon som en foretrukket leverandør i sine viktigste industrisektorer. Det nye kontraktsvolumet øker konsernets allerede betydelige ordrereserve.

Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Lasse B. Kjelsås, finansdirektør i Endúr ASA, 30. november 2021 kl. 11.45 CET.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Media
Jeppe Raaholt, administrerende direktør i Endúr, tlf: +47 976 69 759
Investorer
Lasse B. Kjelsås, finansdirektør i Endúr, tlf: +47 908 49 772

Om Endúr ASA
Endúr ASA (OSE: ENDUR) er en ledende leverandør av bygge- og vedlikeholdsprosjekter og tjenester for marin infrastruktur, inkludert anlegg for landbasert akvakultur, kaier, havner, demninger, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter. Selskapet og dets datterselskaper tilbyr også et bredt spekter av andre spesialiserte prosjekt- og marinetjenester. Endúr ASA har hovedkontor i Bergen, Norge.

Del