Endúr ØPD har gjennomført en av de mest kompliserte senkeoperasjonene i 2020 med stor suksess.

Endúr ØPD har installert 6500-meter med nytt avløpsrør mellom Nesodden og Alvern i Asker.

Oppdraget besto av å heve «parkerte» ferdigbelastede rørlengder på 1500 m fra sjøbunnen, sveise disse sammen på sjøen, slepe de i posisjon og senke med 100% presisjon på en dybde ned til 100 meter. Alt ble gjort med største hensyn til værforhold, nyttetrafikk og privat båttrafikk.

Dette var en kompleks operasjon som involverte totalt 18 fartøy av varierende størrelse og et arbeidsteam på 32 personer.

«All honnør til prosjektgjengen på Nesodden prosjektet som trosset det «umulige» og fikk utført denne senkningen. Fantastisk laginnsats!», sier Arne Roland – Administrerende direktør i ØPD.

Del