Fra samme tid går Morten Riiser inn i stillingen som ny CFO i Bergen Group ASA

Hoff (56) har frem til i dag vært ansatt som CFO i Bergen Group ASA. Nå overtar han som konsernets øverste leder etter Torgeir Nærø som har bedt seg fritatt fra posisjonen som CEO til fordel for eksterne muligheter. Nærø vil i perioden ut 1. kvartal 2019 fungere som rådgiver for konsernet.

Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA vurderer endringen som en naturlig følge av den kommende sammenslåingen med Endùr Holding. Bergen Group ASA vil da gå over til å bli et industrielt holdingsselskap med en mindre ledelse som vil ha økt fokus på å kartlegge og gjennomføre nye strukturelle tiltak som skal sikre ytterligere vekst.

-Gjennom Nils Hoff får vi en konsernleder med omfattende industriell erfaring fra endringsprosesser der det stilles store krav til fokus på en sunn operasjonell drift og finansielle resultater. Hoff har også vært sentral i den strategiprosessen som selskapet har iverksatt, og dette sikrer oss en viktig kontinuitet når Torgeir Nærø nå takker av for seg, sier Eikeland.

Sammenslåingsprosessen mellom Bergen Group ASA og Endûr Holding AS (eier av Endùr Fabricom AS) forventes avsluttet medio 1. kvartal 2019. Styrelederen peker på at det er full oppslutning fra både eksisterende styre i Bergen Group ASA og fra eierne bak Endùr Holding AS om at Nils Hoff også er den rette personen til å lede det sammenslåtte selskapet videre.

Nils Hoff har en bakgrunn fra ulike ledende posisjoner innenfor både finans og industri, blant annet som CFO i Tandberg Data, CFO i Tandberg Storage og CFO i Data Invest. Hoff har i tillegg omfattende styreerfaring fra industrielle selskaper, blant annet som styremedlem i Norske Skog.  Hoff ble sommeren 2015 hentet inn til rollen som CFO i Bergen Group ASA for å bistå i en omfattende restruktureringsprosess av konsernet. Den nye konsernsjefen i Bergen Group ASA er bosatt i Bergen, og har per dato totalt 1.417.000 aksjer i Bergen Group ASA gjennom selskapet Eagle AS.

Morten Riiser (34) overtar fra i dag av som ny CFO i Bergen Group ASA.  Riiser har siden august i år vært ansatt som VP Finance i konsernet. Han kom da fra en stilling som Manager i KPMG. Han har variert regnskap- rådgivning- og revisjonserfaring fra en rekke ulike selskaper innen forskjellige bransjer, inkludert ulike oppdrag inn mot Bergen Group over en rekke år.  Riiser er statsautorisert revisor og utdannet fra Norges Handelshøyskole med en mastergrad i revisjon og regnskap. Han er bosatt i Bergen og har per dato ingen aksjer i selskapet.

Bergen Group ASA er et vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim, Forsvar, Tilkomssteknikk og Akvakultur. Konsernets selskaper bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder. Den operasjonelle aktiviteten utøves av datterselskapene Bergen Group Services AS, Bergen Group AAK AS og Bergen Group Sjøsterk AS med til sammen nærmere 200 ansatte. For ytterligere info: www.bergengroup.no 

Endúr Fabricom er et veletablert oljeserviceselskap med hovedkontor i Stavanger og med en solid erfaring som leverandør av vedlikehold, modifikasjon, installasjon, fabrikasjon og ombygging av komplekse olje- og gassinstallasjoner både onshore og offshore. Etter at selskapet fikk nye eiere i februar i år har ordremengde økt vesentlig, og selskapet er i ferd med å få operativt fotfeste i flere viktige knutepunkter for olje- og gassnæringen. Endúr Fabricom engasjerer i dag ca. 200 personer, inklusive innleide. For ytterligere informasjon: www.endur-fabricom.no

Kontaktinformasjon:
Hans Petter Eikeland, styreleder i Bergen Group ASA, telefon 932 08 177
Nils Hoff, CEO i Bergen Group ASA, telefon 930 92 346
Morten Riiser, CFO i Bergen Group ASA, telefon 406 39 734

Del