Britt Mjellem trer inn i rollen som arbeidende styreleder i Endúr Maritime. Hun tar med det et enda sterkere grep om videreutviklingen av selskapet.

– Vi ønsker å utnytte ressursene i selskapet best mulig. Derfor er jeg veldig glad for at Britt Mjellem har takket ja til å bli arbeidende styreleder i Endúr Maritime, sier konsernsjef i Endúr ASA, Jeppe Raaholt.

Jonny Arefjord fortsetter som selskapets operative leder og Raaholt er overbevist om at grepene de nå tar vil bidra til å styrke Endúr Maritime.
– Mjellem vil jobbe aktivt med strategiske veivalg og videreutvikling av selskapet, mens Arefjord har ansvaret for den daglige driften. På denne måten får vi utnyttet to store ressurser i selskapet på de områdene de både kan og liker best, sier Raaholt.

Mjellem har tette familiære og historiske bånd til den bergenske maritime industrien. Som en av fem døtre til Frantz Mjellem, mangeårig leder og medeier i det tradisjonsrike skipsverftet Mjellem & Karlsen, har Britt Mjellem hatt en oppvekst preget av maritim bedriftskultur og industriutvikling, inkludert kortere og lengre arbeidsperioder ute i verkstedhallene. Hun har også omfattende styrekompetanse og erfaring fra rederi-, industri- og energibransjen. Mjellem ser et stort potensial i Endúr Maritime.

– Selskapet har en stolt historie og opparbeidet seg et nasjonalt marked for sine tjenester. Jeg gleder meg til å jobbe enda mer aktivt med å styrke selskapets plattform innen maritimt service- og vedlikehold, samt utvikle samarbeidet innen eksisterende rammeavtaler med bl.a. Forsvaret og Equinor. Samtidig vil vi jobbe målrettet for å posisjonere oss mot nye markedsområder, hvor det å se på synergier mellom selskapene i Endúr-konsernet vil være ett av fokusområdene, sier Mjellem.

Hun understreker at den kompetansen og erfaringen som medarbeiderne i selskapet over mange år har opparbeidet seg, er nøkkelen til videreutviklingen av Endúr Maritime.
– Dette er kvaliteter vi skal forvalte og bygge videre på i tett samarbeid med våre kunder og ansatte og på den måten bidra til at Endúr Maritime fortsatt blir en viktig aktør innen skipsteknisk vedlikehold, sier Mjellem.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Arbeidende styreleder i Endúr Maritime, Britt Mjellem: 992 75 352
Konsernsjef i Endúr ASA, Jeppe Raaholt:
976 69 759

Del