1. juni 2022 – Stockholms Vattenentreprenader AB (“Sventab”), et heleid datterselskap av Endúr-eide Marcon, har blitt tildelt flere betydelige kontrakter sentralt i Stockholmsregionen. 

Sentralt i Stockholm skal Sventab bygge utløpsrør for den nye Östbergatunnelen. Begrenset kapasitet i eksisterende rørnett har gjort at man ved kraftig nedbør noen ganger har vært nødt til å slippe avløpsvannet ut urenset. Fremtidige klimaendringer betyr mer kraftig regn, samtidig som havnivået ventes å stige, noe som også vil bidra til å svekke kapasiteten i vannledningene.
– Den nye tunnelen skiller overvannet fra renseanleggets avløpsvann, noe som gjør at vi unngår å slippe ut urenset avløpsvann ved kraftig regn. Tunnelen blir dermed en del av byens nødvendige klimatilpasning for fremtiden, sier CEO i Marcon, Jørn Ryberg.

Den nye Östbergatunnelen bygges fra nordlige Hammarbyhöjden og går under Hammarbybacken, Sickla kanal, Sickla cape, Värmdöleden, Henriksdalsberget og munner så ut i Saltsjön ved Finnboda. Der bygger Sventab to (2) 180 meter lange utløpsrør i stål med en diameter på cirka 2,4 meter. Oppdragsgiver er Veidekke Entreprenad AB/Stockholm Vatten AB. Bestilling og produksjon av rørledning starter Q2 2022 og annet arbeid på stedet starter Q3 2023.

Gjennom Drottningholmssundet bygger Sventab en 1,5 kilometer lang hovedvannledning fra Lovön til Kärsön. Rørledningen er en av rundt 20 seksjoner og en viktig del av det store puslespillet for å sikre leveringen av mer rent drikkevann i Stockholm.
– Hovedvannledningen som vi bygger i Drottningholmssundet er en del av en ny ledning som i fremtiden skal gå fra Lovö vannverk til Trekantens vanntårn. Hovedvannledningsnettet, det vil si drikkevannsledningene mellom vannverket og vanntårnene, må oppgraderes og bygges ut for å sikre drikkevannet for fremtiden. Dette er et komplekst, men nødvendig arbeid, sier Ryberg.

– Tildelingen av de nye kontraktene er en bekreftelse og anerkjennelse for det gode arbeidet som nedlegges i Marcon hver dag, og omfatter oppgaver som vår organisasjon har en lang historie for å mestre meget godt. Helt i tråd med våre forventninger fortsetter markedet å være sterkt for segmentet marin infrastruktur på tvers av landegrensene, uttaler konsernsjef i Endúr ASA, Jeppe Raaholt.

Oppdragsgiver er Stockholm Vatten AB. Bestilling av materialer starter Q2 2022 og arbeid på stedet starter Q3 2022.

For ytterligere kommentarer, kontakt: 

Media:
Jørn Ryberg, administrerende direktør Marcon Gruppen: +46 (0)70 55 256 20
Jeppe Raaholt, Konsernsjef Endúr ASA: +47 97 66 97 59

Investorer:
Einar Olsen, midlertidig finansdirektør Endúr ASA: +47 924 01 787

Marcon sea operation

Del