21. februar 2022 – Det svenske marine infrastrukturselskapet Marcon-Gruppen i Sverige AB (Marcon) – et heleid datterselskap av Endúr ASA – har inngått en avtale om å kjøpe Dykab AB, et selskap som leverer marine infrastrukturtjenester fra Luleå, en by som ligger i Norrbotten, Sveriges nordligste fylke.

Hovedformålet med oppkjøpet er å sikre et strategisk lokalt fotfeste og plattform for å vokse Marcons aktiviteter i den nordlige delen av Sverige. Det vil gjøre det mulig for Marcon å lettere betjene denne geografiske regionen også med gruppens nåværende ressurs- og aktivabase.

«Dette oppkjøpet er helt i tråd med Endúrs strategi om å være en konsolidator i et svært fragmentert marint infrastrukturmarked. For Marcon er det strategisk viktig å sikre en lokal plattform for å utvide våre aktiviteter i Nord-Sverige når man vurderer de store infrastrukturinvesteringene som skal gjennomføres her. Oppkjøpet fyller også vårt siste geografiske gap i Sverige, og gjør det dermed betydelig enklere for oss å kostnadseffektivt betjene markedet i Nord-Sverige, sier Jörn Ryberg, administrerende direktør i Marcon.

Det er planlagt infrastrukturinvesteringer på over 1000 milliarder SEK i Nord-Sverige det kommende tiåret, hvorav cirka 700 milliarder SEK i Norrbotten alene. Oppkjøpet av Dykab AB gir Marcon en kostnadseffektiv plattform for å kapitalisere på denne utviklingen.

Dykab AB hadde inntekter på cirka 20 millioner SEK i 2021. Det avtalte vederlaget for å erverve 100 prosent av aksjene i Dykab AB er cirka 9 millioner SEK. De tre selgerne av Dykab AB har forpliktet seg til å fortsette i sine posisjoner i selskapet, og dermed gi driftskontinuitet. Selgerne skal også reinvestere ca. en tredjedel av vederlaget i Endúr-aksjer.

Marcon er markedsleder innen marin infrastruktur i Sverige. Selskapet utfører en rekke tjenester knyttet til konstruksjon av marin infrastruktur og marine tjenester, samt andre tilstøtende tjenester inkludert hydrografiske tjenester, mudring, utleie, inspeksjoner og dykking.

Endúr ASA er notert på Oslo Børs. Konsernet er en ledende leverandør av bygge- og vedlikeholdsprosjekter og tjenester for marin infrastruktur, inkludert anlegg for landbasert akvakultur, kaier, havner, demninger, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter.

 

(SLUTTER)
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media

Jörn Ryberg, administrerende direktør i Marcon, tlf.; +46 70-552 5620

Jeppe Raaholt, administrerende direktør i Endúr, tlf.: +47 976 69 759

Investorer

Lasse B. Kjelsås, finansdirektør i Endúr, tlf: +47 908 49 772

 

Om Endúr ASA

Endúr ASA (OSE: ENDUR) er en ledende leverandør av bygge- og vedlikeholdsprosjekter og tjenester for marin infrastruktur, inkludert anlegg for landbasert akvakultur, kaier, havner, demninger, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter. Selskapet og dets datterselskaper tilbyr også et bredt spekter av andre spesialiserte prosjekt- og marinetjenester. Endúr ASA har hovedkontor i Bergen, Norge. Se www.endur.no

Marcon diver

Del