Endúr AAK har prosjektert, produsert og montert en av landets to EF-Typegodkjente vedlikeholdsvogner. Vognen er nå i drift på landets nest lengste hengebro, Hålogalandsbrua.

– Utvendig inspeksjon og vedlikehold på Hålogalandsbrua utføres nå ved hjelp av en selvkjørende vedlikeholdsvogn levert av Endúr AAK, sier prosjektleder hos Endúr AAK, Øyvind Risstad.

Forenkler vedlikeholdsarbeidet
Hålogalandsbrua ble åpnet i 2018 og krysser Rombaksfjorden. Broen har en lengde på 1533 meter og et fritt spenn på hele 1145 meter, noe som gjør den til Norges nest lengste hengebro, etter Hardangerfjordbrua. Broen forkorter reisetiden mellom Narvik og Evenes med 20 minutter.
Endur AAK fikk tildelt totalentreprisen for vedlikeholdsvogn-prosjektet i 2016 og har levert både prosjektering, fabrikasjon, fullskalatest, transport og installasjon, idriftsettelse og EF-Typegodkjenning i henhold til forskrift om maskiner. Ifølge Vegdirektoratet er det bare vedlikeholdsvognen på Hardangerfjordbrua, som har tilsvarende godkjenning.
Vognene forenkler vedlikeholdsarbeidet, samtidig som den gjør vedlikehold mulig uten å forstyrre trafikken som går over broen.
– Det finnes andre løsninger for brovedlikehold, men bakdelen med disse er at veibanen må delvis stenges og trafikken dirigeres. Ved bruk av vedlikeholdsvogn kan trafikken kjøre uforstyrret over broen samtidig som vedlikeholdsarbeidet pågår, sier Risstad.

Har styrket kompetansen
Den nye vognen på Hålogalandsbroen har en arbeidsplattform som er tre meter bred og som kjører direkte på brukassene skråflater. Selve brukassen er 18.65 meter bred.
– Løsningen ved å kjøre direkte på brukassens skråflater har bydd på både strukturelle og reguleringstekniske utfordringer, men Statens Vegvesen har nå fått en vedlikeholdsvogn som gir god utvendig tilkomst og som er sikker å bruke, sier Risstad.
Statens Vegvesen forteller at de er godt fornøyd med den jobben AAK har gjort.
– Endúr AAK har levert et godt produkt som fungerer godt til den bruken vi ser for oss, sier Dagrunn Kaasen, som har vært prosjektleder fra Statens Vegvesen.
Endúr AAK har med dette prosjektet styrket sin kompetanse på det som må kalles for krevende tilkomst for utførelse av arbeid i høyden.
– Det er derfor ingen tvil om at dette prosjektet har gitt oss en unik kompetanse som også kan overføres til en rekke andre krevende prosjekter, sier Risstad.

Et viktig satsingsområde
CEO i Endúr, Hans Petter Eikeland, forteller at infrastruktur, og spesielt brovedlikehold, er et viktig satsingsområde for selskapet.
– Endúr AAK spiller en sentral rolle i denne satsingen. Nylig fikk vi også BMO Entreprenør med oss på laget, et selskap med spisskompetanse nettopp på infrastruktur- og broprosjekter. Sammen kan de to selskapene ta hånd om komplekse og krevende infrastrukturprosjekter, sier Eikeland.

GREI UTSIKT: Noen har bedre utsikt på jobben enn andre. Medarbeiderne i Endúr AAK er her i ferd med å montere vedlikeholdsvognen på Hålogalandsbrua. (Foto: Endúr AAK)

Del