Tre nøtter til Askepott. Endúr ASAs datterselskap, BMO Entreprenør, ligger godt an til å lande tre kontrakter rett før jul med en samlet verdi på over 40 millioner kroner.

– Det er selvsagt veldig kjekt å gå inn i julen og avslutningen av året og vite at vi har signert nye kontrakter som gir oss mer arbeid neste år, sier administrerende direktør i BMO Entreprenør, Jeppe Raaholt.

BMO Entreprenør ble en del av Endúr-familien i høst. Selskapet har en fyldig portefølje, hovedsakelig bestående av spesialiserte infrastrukturoppdrag. Nå har de altså trolig fylt på med ytterligere tre nye rammeavtaler.
– Siste signerte kontrakt er en rammeavtale med Bærum Kommune for vedlikeholdstiltak langs vei. Kontrakten gjelder for to år, men med opsjoner for ytterligere tre år, sier Raaholt.

Selskapet var også best på en kontrakt med Nordland fylkeskommune om vedlikehold av ferjekaier i Nordland. Kontrakten gjelder for alle 12 statlige fergekaier på riks- og europaveinettet i Nordland fylke. Driftsavtalen gjelder for 2021 og 2022 med opsjon på 2023.
– Dette er et forretningsområde hvor vi over mange år har opparbeidet oss betydelig kompetanse. Nylig signerte vi en lignende avtale med Vestland fylkeskommune, noe som betyr at vi tar hånd som vedlikeholdet på stadig flere av fergekaiene her i landet. I tillegg er det spesielt hyggelig at vi vil kunne trekke på synergier med den dyktige gjengen ØPD har med base i Bodø, sier Raaholt.

Samlet verdi på de to kontraktene er på cirka 25 millioner kroner. I tillegg kommer en nylig signert brokontrakt med Bane NOR. Kontrakten gjelder utbytting av en jernbanebro på Sørlandsbanen, et arbeid som begynner rett etter jul.
– Kontrakten ble vunnet i konkurranse med flere tilbydere, og det som er spesielt gledelig er at kvalitet på leveransen var et avgjørende moment i tildelingen, sier Raaholt.

Brokontrakten har en verdi på cirka 16,3 millioner kroner, noe som gir de tre nye kontraktene en samlet verdi på over 40 millioner kroner.
– Endúr er en stor arbeidsgiver og nye kontrakter er avgjørende for å holde hjulene i gang. Da er det selvsagt kjekt å se at flere av selskapene i familien signerer nye kontrakter og at kvaliteten på våre leveranser stadig oftere er avgjørende for at vi vinner. Det lover godt for 2021, både for oss som arbeidsgiver, men også som et konsern med store ambisjoner, sier CEO i Endúr ASA, Hans Petter Eikeland.

BRO: BMO Entreprenør skal bytte ut en av jernbanebroene på Sørlandsbanen.

Del