Endúr ASA fikk i 4. kvartal en samlet omsetning på NOK 122 millioner og et negativt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 11 millioner kroner. Den svake kvartalstallet er knyttet til selskapet Endúr Energy Solutions som alene har et bokført tap på NOK 15 millioner i 4. kvartal. Styret i dette selskapet vedtok i går å melde oppbud.

Konsernets samlede omsetning i 2019 endte på NOK 494 millioner og positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 12 millioner. Et proforma regnskap uten det konkursrammede selskapet vil for 2019 gi en estimert omsetning i konsernet på NOK 331 millioner og en positiv EBITDA på NOK 18 millioner.

Konsernsjef Hans Petter Eikeland beklager sterkt at det har blitt konkludert med oppbud i det Stavanger-baserte selskapet som har hatt sin hovedaktivitet inn mot vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag i offshoremarkedet.

– Dette selskapet har over tid arbeidet målrettet med alternative strukturelle og finansielle løsninger som kunne gi en positiv drift i selskapet, men uten å lykkes.  En vesentlig svekking av driftsresultatene gjennom 4. kvartal har vanskeliggjort dette arbeidet. Ny selskapsledelse som ble hentet inn november 2019 vurderer i tillegg verdien av selskapets ordrereserver til å være vesentlig lavere enn estimert av tidligere ledelse. I sum ble det ikke funnet å være grunnlaget for videre drift, sier Eikeland.

Oppbudet i datterselskapet Endúr Energy Solutions medfører at Energi Industrier AS og Energy PMAE AS, begge datterselskaper av Endúr Energy Solutions AS, forsvinner ut av konsernet. Dette innebærer i sum et vesentlig bortfall av omsetningen i segment Energy. De to øvrige segmentene i konsernet, segment Maritime og segment Akva, vil ikke bli påvirket av oppbudet.

– Vi er godt fornøyde med at segment Maritime og segment Akva også i 4. kvartal leverer tilfredsstillende aktivitet og lønnsomhet.  I sum så har disse to segmentene hatt en samlet omsetning i 2019 på NOK 300 millioner og en positiv EBITDA på NOK 32 millioner. Ordrereserven i disse to segmentene er i tillegg vesentlig styrket, og er nå på 477 millioner. Dette representerer mer enn en dobling i løpet av det siste året, påpeker Eikeland.

Kvartalsrapport Q4
Finansielle Rapporter

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177
CFO Morten Riiser, tlf. 406 39 734

Del