Endúr ASA fikk i 2. kvartal en samlet omsetning på NOK 75 millioner og et negativt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 2,3 millioner kroner. Konsernet har ved utgangen av kvartalet en estimert ordrereserve på nærmere NOK 470 millioner.

– Dette har vært et krevende kvartal for oss som på lik linje med store deler av det øvrige næringslivet grunnet de omfattende Covid19-tiltakene som har preget stort sett hele kvartalet.  Dette viser igjen i både omsetning, resultat og ordretilgang, oppsummerer konsernsjef Hans Petter Eikeland.

– Vi er likevel stolte av at vi gjennom denne krevende perioden har klart å opprettholde våre leveringsforpliktelser til våre kunder langs hele Norgeskysten. Dette beviser at vi har en robust operasjonell aktivitet som er attraktivt i markedet, sier konsernsjefen.

Konsernet sluttfører i 3. kvartal en fusjon med Oceano AS som gjennom sine datterselskaper leverer komplette infrastrukturløsninger i marine omgivelser, inkludert engineeringstjenester innenfor dette markedsområdet

Eikeland vurderer fusjonen med Oceano AS som et vesentlig taktskifte i konsernets vekstplaner:

– Fusjonen vil styrke kjernevirksomheten i Endúr, samtidig som den vil tilføre konsernet en vesentlig aktivitetsøkning og en komplementær kompetanse. Oceano vil tilføre Endúr solid kompetanse og sterk operasjonell drift innen marine tjenester. Sammen med konsernets allerede godt etablerte virksomheter, blir det sammenslåtte Endúr en ledende marin entreprenør- og tjenesteleverandør, oppsummerer Eikeland.

En sentral del av Endúr’s strategi er lønnsom vekst gjennom konsolidering og oppkjøp. Avtalen med Oceano er første skritt.

– Markedene for marine tjenester er i vekst, og det er store muligheter for Endúr til å ta en ledende posisjon i en fragmentert sektor. Oppkjøpet forventes således å gi betydelige synergier og åpner opp for nye markeder og fremtidige vekstmuligheter, påpeker konsernsjef Hans Petter Eikeland som peker på at den nylig gjennomførte emisjonen på NOK 100 millioner gir sammenslåtte selskapet en god kapitalbase for videre konsolidering.

Kvartalsrapport Q4
Finansielle Rapporter

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177
CFO Nils Hoff, tlf.  930 92 346

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Del