Endúr ASA fikk i 1. kvartal en samlet omsetning på NOK 110 millioner og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 2,6 millioner kroner. Konsernet har ved utgangen av kvartalet en estimert ordrereserve på nærmere NOK 500 millioner.

-Vi har klart å manøvrere oss gjennom et svært utfordrende kvartal preget av oppbud i datterselskap og et marked sterk forstyrret av Covid-19. Den underliggende driften vurderes som god, og det er gledelig å se at en har klart å hale i land nye oppdrag som gjør det mulig å opprettholde en sterk ordrereserve, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Eikeland er trygg på den plattformen som i dag står for den operative driften i konsernet.

-Etter oppbudet i Endúr Energy Solutions AS i februar 2020, så vurderes gjenværende virksomhet i konsernet til å representere en solid plattform for en lønnsom og bærekraftig drift i 2020 og videre fremover. Nye langsiktige rammekontrakter i segment Maritime, en vesentlig styrket markedsposisjon innenfor segment Akva og en gjenværende virksomhet i segment Energy med solid operasjonell erfaring vurderes som et sterkt fundament for videre drift, påpeker Eikeland.

Konsernsjefen forventer at også kommende kvartaler vil være noe preget av ekstra kostnader og en mer krevende ordreinngang som følge av markedssituasjonen knyttet til nasjonale og internasjonale smitteverntiltak.

-Vi registrerer heldigvis at behovet for permitteringer er vesentlig redusert i løpet av mai måned, og vi ser muligheten for økt omsetning i tiden fremover. Blant annet gjelder dette innenfor segment Energy som nå har en vesentlig lavere eksponering inn mot offshore-markedet. Her har vi nå gjennomført en samordning av Endur AAK og Endur Industrier for å hente ut synergier og samtidig tilby markedet en sterk og fleksibel leverandør av totalprosjekter innen tilkomst, vedlikehold og modifikasjon for både offshore, landanlegg, vind og akvakultur.

Første kvartal 2020

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177

CFO Morten Riiser, tlf. 406 39 734

Del