Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Endúr ASA («Selskapet») datert 17. februar 2021.

I henhold til punkt 5 i agendaen vedrørende oppnevning av styremedlemmer, inkludert Bjørn Finnøy, har valgkomitéen i Selskapet enstemmig innstilt Hedvig Bugge Reiersen som styremedlem. Styrevalget finner sted i forbindelse med Selskapets ekstraordinære generalforsamling onsdag den 10. mars 2021:

Reiersen er advokat (Specialist Counsel) i Wikborg Rein Advokatfirma AS og har bred erfaring fra blant annet kapitalmarkedet og oppkjøps- og transaksjonsprosesser, samt generell rådgiving innen corporate governance og selskapsrett. Hun har også en doktorgrad (PhD) i selskapsrett fra Universitetet i Oslo.

Styret i Selskapet består i tillegg av Øivind Omar Horpestad (styrets leder), Tove Ormevik, Terje Nesbakken, og to representanter for de ansatte, Kristoffer Nesse Hope og Jorunn Helvik Ingebrigtsen.

Det er valgkomiteens oppfatning at det samlede styret representerer en god sammensetning av kompetanse og erfaring i tråd med det som selskapet trenger.

Valgkomiteen består av: Espen Ommedal (leder), Henning Nordgulen og Arne Markhus.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Media: Hans Olav Storkås, konsernsjef i Endúr, tel: +47 901 22 744
Investorer: Lasse B. Kjelsås, finansdirektør i Endúr, tel: +47 908 49 772

Del