Endúr ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling den 21. mai 2021 kl. 11.00 CET. Agenda på den ordinære generalforsamlingen er blant annet valg av nye styremedlemmer, godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020, behandling av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a og styrefullmakt til kapitalforhøyelse (Aksjekjøpsprogram og Opsjonsprogram).

Innkallingen til generalforsamlingen, inkludert påmeldings- og fullmaktsskjema finner du her:
Endur ASA – Innkalling til GF_21.mai

Generalforsamlingen finner sted i lokalene til Wikborg Rein Advokatfirma AS i Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo. På grunn av den pågående Covid 19-pandemien oppfordres aksjeeiere til ikke å møte fysisk, men delta enten digitalt, eller ved fullmektig. Informasjon om hvordan man kan delta digitalt er redegjort for i innkallingen.

Dersom du ønsker å forhåndsstemme, klikk på lenken under og logg inn med referansenummer og pinkode som du får i innkallingen som er på vei i posten:

PÅMELDING

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media

Hans Olav Storkås, CEO i Endúr, tel: +47 901 22 744

Investorer

Lasse B. Kjelsås, CFO i Endúr, tel: +47 908 49 772

Del