Den 16. november 2021 vil Endúr ASA («Selskapet») offentliggjøre sine fullstendige økonomiske resultater for og per Q3 2021. Foreløpig, for Q3 2021 forventer Selskapet å rapportere inntekter på ca. NOK 566 millioner, Endúrs høyeste kvartalsinntekter noensinne, både faktisk og proforma, og adj.

EBITDA på ca. 64 millioner kroner, som utgjør en vesentlig forbedring fra tidligere kvartaler. NIBD per 30. september 2021 var NOK 888 millioner, sammenlignet med NOK 989 millioner per 30. juni 2021. Selskapet er i samsvar med alle finansielle covenants som definert i sin obligasjonslåneavtale per Q3 2021. Konsernordrereserve per Q3 var 2,2 milliarder kroner.

Siden selskapets foreløpige økonomiske resultater for 3. kvartal 2021 representerer en vesentlig forbedring i forhold til årets to foregående kvartaler, både faktiske og proforma, og i den grad denne betydelige forbedringen ikke reflekteres i markedets forventninger, har styret besluttet å tidlig kommunisere noen nøkkel økonomiske høydepunkter gjennom denne børsmeldingen.

En foreløpig adj. EBITDA på ca. 64 millioner i Q3 21 er en betydelig økning fra tidligere kvartaler; 22,9 millioner kroner (proforma) i 1. kvartal 2021 og 37,2 millioner kroner i 2. kvartal 2021. Proforma adj. EBITDA i 3. kvartal 2020 var 59,4 millioner kroner. Foreløpig var EBIT for 3. kvartal 2021 ca. NOK 24 millioner, sammenlignet med NOK -38,2 millioner og NOK -7,0 millioner i henholdsvis 1. kvartal 2021 (proforma) og 2. kvartal 2021.

Aktiviteter i både selskapets hoveddrifts- og rapporteringssegmenter – marin infrastruktur og akvakulturløsninger – har bidratt positivt til forbedringen i kvartalet.

Når det gjelder nye bemerkelsesverdige prospekter og kontrakter, har selskapets heleide datterselskap Endúr Maritime inngått en utvidelsesavtale med Equinor for vedlikehold av hjelpestrømforsyningssystemer på Equinors offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. Avtalen løper ut 2024 og er strategisk viktig for Endúr Maritimes aktiviteter.

Videre har selskapets heleide datterselskap Artec Aqua signert en totalentrepriseavtale med Råknes Gård, Sjømat AS om utvikling av et oppvekstanlegg for flekksteinbit på Ylvingen i Vega kommune i Nordland. fylke. Avtalen, som er betinget av at utbygger får nødvendig konsesjon og finansiering, er en samarbeidsavtale og omfatter prosjektutvikling, konsesjonssøknad, reguleringssaker, prosjektering og bygging av et nøkkelferdig oppdrettsanlegg. Prosjektet har en forventet totalkostnad på 750 millioner kroner.

Artec Aqua har også signert en LOI med Eco Seafood for prosjektutvikling, engineering og bygging av en planlagt landbasert 40.000 mt. kapasitet på vekst lakseoppdrettsanlegg på Kråkøya i Nærøysund kommune i Trøndelag.

«Endúr leverer et godt resultat i 3. kvartal, med en EBITDA-margin i tråd med vår ambisjon på 10-12%. Adj. EBITDA var rundt 8 % høyere enn proforma tilsvarende kvartal i 2020. Enda viktigere er at det siste kvartalet markerer en betydelig forbedring fra de to foregående kvartalene», sier administrerende direktør Jeppe Raaholt. «Kvartal 3 er kun det andre hele kvartalet hvor selskapet har eid og drevet alle datterselskaper og aktiviteter som i dag utgjør Endúr-gruppen, vi er glade for den positive operasjonelle og finansielle utviklingen, og spesielt at dette gjenspeiles gjennom konsernets hovedaktiviteter og rapporteringssegmenter».

Raaholt fortsetter: «Vi ser et åpenbart potensial for ytterligere forbedringer, både i drift og lønnsomhet, men på bakgrunn av et utilfredsstillende 2. kvartal er vi sterkt oppmuntret av både den positive utviklingen, vår sterke ordrereserve og fortsatt gunstige utsikter for hovedvirksomheten vår. Dette illustreres ved at vi signerer nye betydelige kontrakter som vil bli kvantifisert og lagt til vår backlog så snart relevante forhold er opphevet. Viktig er at en ytterligere positiv utvikling er at vi har redusert vår netto rentebærende gjeld med ca. NOK 100 mill over tredje kvartal, selv om det høyere aktivitetsnivået normalt vil innebære økte arbeidskapitalbehov».

Artec aqua

Del