Siste tilskudd i Endúr-familien, BMO Entreprenør, har fått fornyet tillit av både Bane NOR og Innlandet fylkeskommune.

– Vi har i flere år jobbet med brovedlikehold for både Innlandet fylkeskommune og Bane NOR. Vi har med begge oppdragsgiverne hatt opsjonsavtaler som kunne gi oss mer arbeid dersom de var fornøyd med den jobben vi gjorde. Begge opsjonene har nå blitt utløst, noe som betyr at de er tilfreds og setter pris på det arbeidet vi har gjort. Det er vi selvsagt svært glade for, sier administrerende direktør i BMO Entreprenør, Jeppe Raaholt. 

BMO Entreprenør er en av landets største aktører innen rehabilitering av broer, marin infrastruktur, kai- og damanlegg samt andre betong- og stålkonstruksjoner. Denne uken ble det kjent at de gjennom et oppkjøp blir en del av Endúr-konsernet.
– Dette styrker konsernets løfteevne betydelig og gjør at vi nå kan ta på oss store prosjekter, for eksempel innen landbasert oppdrett, sier koneserndirektør i Endúr ASA, Hans Petter Eikeland.

Kontrakten med Innlandet fylkeskommune var toårig, med to opsjoner på ett pluss ett år. Oppstart var i 2019, og første opsjonsutløsning gjelder med andre ord for 2021. Kontrakten handler kort fortalt om brovedlikehold, hvor blant annet bytte av kantdragere er en sentral del av jobben. 
– Betongen på broer går i oppløsning på grunn av veisalt. Derfor må broene vedlikeholdes jevnlig. Bare det siste året har vi trolig utført vedlikeholdsarbeid på 50 broer for Innlandet fylkeskommune, sier Raaholt. 

For Bane NOR har BMO en kontrakt på bytte av jernbanebroer. Broene som nå byttes er en del av jernbaneoverbygningen, som gjør det mulig for toget å kjøre over, samtidig som kjøretøy og personer kan passere under. Kontrakten er på 11 broer og fem er så langt byttet ut. 
– At opsjonen nå ble utløst betyr at vi i 2021 skal bytte ut ytterligere fire broer, sier Raaholt. 
Raaholt forteller at det på en del broer også er et problem at skinnene er fysisk festet til selve broen. Når temperaturen går opp eller ned, så utvider eller trekker skinnene seg også sammen. 
– Fordi skinnen er festet til broen, så øker risikoen for skinnebrudd og solslyng. Når vi bytter ut broene sørger vi samtidig for at skinnene får løpe fritt ved at overbygningen på bro og fri linje blir lik, slik reduseres risikoen for sporfeil betydelig, sier Raaholt. 

De to opsjonene har en samlet verdi på cirka 30 millioner kroner.

TILLIT: Både Innlandet fylkeskommune og Bane NOR forlenger kontrakten med BMO Entreprenør. (Foto: BMO)

Del