Forrige uke ble Artec Aqua en del av Endúr-familien. Denne uken signerte selskapet en totalentreprise med en verdi på 150 millioner kroner.

– En god start på året, sier daglig leder i Artec Aqua, Ingegjerd Eidsvik.

Artec Aqua ble etablert i 2002 og er i dag en ledende totalleverandør av prosessanlegg og løsninger til landbasert oppdrett. Selskapet ble i forrige uke en del av Endúr. I dag ble det kjent at selskapet har signert en totalentreprise med AquaGen for utbyggingen av Profunda, et landbasert stamfiskanlegg i Barstadvik i Ørsta kommune. Anlegget har så langt produsert laks fra smolt på 100 gram til stamfisk på 12-15 kg. Med den nye utbyggingen vil Profunda ta steget helt ut og blir et full-syklus anlegg som også tar hånd om produksjonen av landbasert rogn. Det betyr at fisken vil gå hele livssyklusen i anlegget, fra rogn til stamfisk og ny rogn, i et lukket anlegg på land.

– Vi har totalansvar for prosjektet. I høst har vi gjennomført en prosjekteringsfase, mens når vi nå går over i byggefasen har vi prosjektlederrollen. Det betyr blant annet at vi står bak alt av innkjøp og at vi koordinerer alle entreprenørene som er involvert i byggeprosjektet, sier Eidsvik.

Profunda-anlegget ble kjøpt av AquaGen i 2017. De gikk raskt i gang med en utvidelse som ble delt i to byggetrinn. Artec Aqua hadde totalentreprisen og ansvaret også på det første byggetrinnet.
– Det var derfor svært hyggelig at vi også ble tildelt kontrakten for byggetrinn to. Kunder som kommer tilbake er spesielt kjekt. Vi ønsker å stå for kvalitet både i leveransen og prosjektgjennomføringen, og vil at kunden skal være stolt av det anlegget vi leverer, sier Eidsvik.
Det finnes to dominerende stamfisk-aktører i Norge og AquaGen er en av dem, mens den andre er Salmobreed. Artec Aqua har nå levert store prosjekter for begge disse stamfisk-aktørene.
– Det bekrefter vår posisjon i dette markedet, sier Eidsvik.

Landbaserte anlegg har en rekke fordeler. Profunda-anlegget har for eksempel produsert stamfisk av laks siden 2010 uten påvisning av smittsom sykdom. Anlegget har dermed et svært høyt biosikkerhetsnivå, og en unik mulighet til å levere garantert og dokumentert patogenfri rogn til norske og internasjonale kunder.
– Landbasert produksjon gir full kontroll på miljøforholdene i produksjonen, og sikrer årstidsuavhengig produksjon og leveranse av rogn. Det betyr at man sammenlignet med normal produksjon vil kunne øke produksjonskapasiteten, sier Eidsvik.
Anlegget vil få en kapasitet til å levere mellom 80 og 100 millioner rogn i året og vil levere både til nasjonale og internasjonale kunder.

Byggearbeidene starter i februar og det utvidede anlegget skal stå ferdig til sommeren neste år.
– Endúr er stolt over tilliten Artec Acua har blitt tildelt, sier konsernsjef Hans Olav Storkås.

AquaGen sitt landbaserte stamfiskanlegg Profunda i Barstadvik i Ørsta kommune. Foto: Matias Myklebust.


Foto oppe til høyre: Avdelingsleder stamfisk Jan Erik Volle (AquaGen), driftsleder ved Profunda Frode Sætre (AquaGen) og prosjektleder Andres Thyri (Artec Aqua). Foto: Matias Myklebust.

Del