Det vises til børsmelding fra Endúr ASA («Selskapet») kunngjort tidligere i dag 5. mars 2021 vedrørende vellykket gjennomføring av Fase 1 av oppkjøp av alle utestående aksjer i Marcon-Gruppen i Sverige AB («Transaksjonen») og utstedelse av aksjer.

Etter gjennomføring av Transaksjonen Fase 1 har selskapet utstedt totalt 106 230 838 nye aksjer, og derved har følgende aksjeeiere passert en flaggegrense, jf. verdipapirhandelloven § 4-3:

  1. Jörn Ryberg Holding AB, kontrollert av Jörn Ryberg, har tegnet 70 820 559 aksjer, noe som utgjør 8,42 % av aksje- og stemmerettighetene i Selskapet. Jörn Ryberg Holding AB har følgelig oversteget 5 %-grensen.
  2. Ved gjennomføring av kapitalforhøyelsen vil Bever Holding AS sin aksjebeholdning på 84 027 899 aksjer utgjøre 9,99 % av aksje- og stemmerettighetene i Selskapet og har følgelig falt under 10%-grensen. Bever Holding AS er kontrollert av Vidar Pettersen gjennom Anton Holding AS.

Denne meldingen gis i henhold til verdipapirhandelloven §§ 4-3 og 5-12.

 

Del