13. november 2020 – En rekke strategiske og strukturelle grep i tredje kvartal 2020 og inn i fjerde kvartal gjør at Endúr ASA (Endúr) er på stø kurs mot konsernets mål om å nå driftsinntekter på 2-2,5 milliarder kroner i 2022.

– I tråd med annonsert strategi har selskapet nylig iverksatt og gjennomført flere strategiske og strukturelle grep som tar oss i retning målet om å bli en ledende norsk marin tjenesteleverandør med minimum to milliarder kroner i omsetning og en EBITDA-margin på 10-12 prosent i 2022. Fusjonen med Oceano og det påfølgende oppkjøpet av BMO Entreprenør løfter oss betydelig når det gjelder størrelse, industrielt fotavtrykk, kapasitet og inntjeningspotensial, i tråd med 2022-målsettingene våre, sier Hans Petter Eikeland, konsernsjef i Endúr.

Fusjonen med Oceano ble sluttført i oktober 2020, mens oppkjøpet av BMO Entreprenør vil etter planen gjennomføres i løpet av november. Oceano og BMO Entreprenør vil rapportere finansielt som del av Endúr ASA fra og med fjerde kvartal 2020.
På stand-alone basis hadde Endúr en omsetning på 75,7 millioner kroner i tredje kvartal 2020, en økning på 5,3 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Det justerte EBITDA-resultatet på -4,3 millioner kroner er på linje med den finansielle oppdateringen gitt fra Endúr 30. oktober 2020.
Endúr hadde per 30. september 2020 en ordrereserve på 419,6 millioner kroner.

Nye kontrakter i vekstsegmenter
Gjennom fusjonen med Oceano og oppkjøpet av BMO Entreprenør har Endúr definert akvakulturnæringen og vedlikehold og oppgradering av kritisk marin infrastruktur som to av konsernets viktigste vekstsegmenter. En rekke nylige kontraktstildelinger bekrefter robustheten i forretningsstrategien.
Så langt i fjerde kvartal har Endúr og BMO Entreprenør signert nye kontrakter innen disse to vekstsegmentene med en totalverdi på mer enn 150 millioner kroner. Endúr Sjøsterk har signert avtaler innen akvakultursegmentet for å levere tre fôrflåter til en totalverdi i overkant av 80 millioner kroner, mens BMO Entreprenør har signert kontrakter på vedlikehold og oppgraderinger av broer og kaianlegg med en totalverdi på mer enn 70 millioner kroner.
– Vi er oppløftet over at anbudsaktiviteten i både offentlig og privat sektor tar seg opp etter en relativt rolig periode på grunn av Covid-19. Suksessraten vår på nye anbud er god, noe som bekrefter konkurransekraften vår innen akvakultur og marin infrastruktur. I tillegg er jeg stolt over at vi har opprettholdt våre leveringsforpliktelser gjennom tredje kvartal, men vi må hele tiden tilpasse oss begrensningene som Covid-19 fortløpende gir oss, sier Hans Petter Eikeland.

Styrket balanse for flere oppkjøp
Endúr har den seneste tiden også styrket selskapets balanse og finansielle handlekraft. I juli ble selskapet tilført 100 millioner kroner gjennom en emisjon, samt at selskapet gjennomførte en rettet emisjon på 125 millioner kroner 12. november 2020. Provenyet vil anvendes til videre vekst og generelle selskapsformål, samt delvis finansiering av oppkjøpet av BMO Entreprenør.
– Vi har en solid balanse som gjør oss i stand til å fortsette vår innvannende oppkjøps- og konsolideringsstrategi, som er godt mottatt av kundene i det som er et svært fragmentert leverandørmarked for marin infrastruktur. Ambisjonen vår er å bygge Endúr til å bli den ledende marine tjenestetilbyderen i Norge i 2022, og vi er på stø kurs til å nå dette målet, sier Hans Petter Eikeland.

Presentasjon av tredje kvartal 2020 er vedlagt til denne børsmeldingen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Hans Petter Eikeland, konsernsjef, +47 932 08 177
Nils Hoff, finansdirektør, +47 930 92 346

Om Endúr
Endúr (OSE: ENDUR) er en norsk leverandør av marine tjenester, med aktiviteter innen akvakultur, marin infrastruktur, maritime tjenester og energi. Selskapets hovedkontor ligger i Bergen.

Klikk her for å se kvartalsrapporten: 
Endur ASA – Q3 2020 presentation

Del