Fasiliteter

Fasiliteter Endúr Maritime

Damsgårdsveien 119 og 229, Laksevåg

 • Administrasjonslokaler for ledelsen
 • Dypvannskai
 • Slippanlegg
 • Tørrdokk
 • Maskinverksted
 • Motorverksted
 • Motortestsenter
 • Maskineringssenter
 • Sveiseverksted
 • Elektro & Automasjon
 • Lagerareraler

Smålonane 5, 5353 Straume

 • Maskinering
  • Dreiing
  • Boring
  • Planering
  • Fresing
 • Overflatebehandling
 • Lager, ute og inne