Fasiliteter

Vi er et industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til marin infrastruktur, akvakultur, maritim, forsvar, tilkomstteknikk, og vi har flere lokasjoner spredt utover landet.

Maritim – Laksevåg

Damsgårdsveien 119 og 229

Damsgårdsveien 119 og 229

Endúr Maritime har en godt etablert posisjon innen maritim service og skipsteknisk vedlikehold. Dette basert på selskapets omfattende kompetanse på gjennomføring av komplekse maritime serviceprosjekt. Den operative aktiviteten foregår ved selskapets hovedbase på Laksevåg i Bergen. Selskapet har i tillegg en omfattende aktivitet ute på kundelokaliteter i Hordaland. I tillegg har vi egne reiseteam som dekker både norskekysten, offshoreinstallasjoner i Nordsjøen og internasjonale oppdrag.

 • Administrasjonslokaler for ledelsen
 • Dypvannskai
 • Slippanlegg
 • Tørrdokk
 • Maskinverksted
 • Motorverksted
 • Motortestsenter
 • Maskineringssenter
 • Sveiseverksted
 • Elektro & Automasjon
 • Lagerareraler

AAK Isfjorden

Bakergården, 6320 Isfjorden

Bakergården, 6320 Isfjorden

Omgitt av Romsdalens høye fjell og tinder, har våre ansatte i Isfjorden den mest spektakulære kontorutsikten i Endúr-konsernet. Her blant disse fjellene har vi vært siden AAK ble til i 1987, og her har vi nå Endúr AAK sitt sentrallager og et lite men svært kompetent fagmiljø med spesialkompetanse innen tilkomstteknikk arbeid i høyden, installasjonsplanlegging og løfteoperasjoner. Sammen med en rikholdig utstyrspark av tilkomst-, mekanisk- og løfteutstyr kan vi snu oss raskt for å løse de utroligste oppgaver. Foruten nærheten til fjellene, er vi her tett på mange av våre kunder og ikke minst er veien kort til regionens logistikkknutepunkt Åndalsnes.

AAK Laksevåg

Damsgårdsveien 229, 5160 Laksevåg

Damsgårdsveien 229, 5160 Laksevåg

Endúr AAKs hovedkontor er lokalisert i Bergen, i det gamle maritime miljøet på Laksevåg. Her er vi samlokalisert i ærverdige lokaler med konsernledelsen i Endúr ASA samt Endúr Maritimes aktivitet ved tørrdokken på Laksevåg.
I Bergensområdet har vi mange av våre kunder og samarbeidspartnere. Her er vi også tett på det som ofte er reiseruten til mange av våre ansatte som skal ut på oppdrag. Foruten kontorfasiliteter, har vi vi også et fremskutt lager for utstyr i Bergen.

Endúr Sjøsterk

Industriområde, 5252 Søreidgrend

Industriområde, 5252 Søreidgrend

Endúr Sjøsterk AS har en omfattende erfaring innen produksjon av flytende betongkonstruksjoner, og i hovedsak integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen i Norge. Selskapet har egne produksjonslokaliteter på Stamsneset som ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern. Anlegget inkluderer blant annet en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde og 90 meteres lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert administrasjonsbygning.

Maritim – Straume

Smålonane 5, 5353 Straume

Smålonane 5, 5353 Straume

Maskineringsverksted på Straume ligger 15 minutter vest for Bergen Her utføres komplekse dreie- og fresejobber til offshore- og industrioppdrag. Det er også utendørs kapasitet for lagring av strukturer og materialer til bruk på verkstedet. Personellet bidrar med sin kompetanse og fleksibilitet ved leveranser til de øvrige avdelingene i Endúr.