Det kombinerte varme- og kraftverket (CHP) integrert med Mongstad raffineriet vil bli stengt i 2019. CHP består av to gassturbiner med tilhørende generatorer og varmegjenvinningsanlegg.

Arbeidet med kontrakten har allerede startet, og forventes ferdigstilt i Q1 2019. Kontrakten sysselsetter 170 personer, og er et viktig bidrag i Endúr Fabricoms portefølje. Kontrakten er inkludert i den allerede opplyste ordrebok for Endúr Fabricom som meddelt i forbindelse med fusjonen med Bergen Group ASA.

I tillegg til å gjennomføre rivningsoppgavene, omfatter arbeidet også alle forberedelser og planlegging som er nødvendige i forkant. Endúr Fabricom vil utføre omfattende metodestudier for nedrivningssekvens, løfteoperasjoner og transport for aktivitetene på raffineriet, inkludert midlertidige støtter, beskyttelse, veiing, skidding, løfting, senkning og alle andre aktiviteter som er nødvendige for å sikre trygg transport og plassering.

Arbeidet er multidisiplint og omfatter bygg, struktur, mekanisk, isolasjon, rør, overflatebehandling, VVS, instrument og elektro.

Endúr Fabricom er allerede i gang med arbeidet på Mongstad, og tildelingen utgjør det andre prosjektet på kort tid for Equinors landanlegg. Endúr Fabricom har tidligere i år gjennomført revisjonsstans på Equinors Tjeldbergodden-anlegg, og i de siste par årene har Endúr Fabricom utført arbeid for Equinor på Kollsnes og Kårstø anleggene som Equinor drifter for Gassco.

– Tildelingen av denne kontrakten er en viktig bekreftelse på at Equinor anser Endúr Fabricom som en leverandør med riktig fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet som forventes ved arbeid på store komplekse anlegg som Mongstad, sier Endúr Fabricoms konsernsjef Mikal Løvik.

Den første delen av raffineriet på Mongstad i Nordhordland kom i drift i 1975, og anlegget har siden blitt betydelig utvidet. Raffineriet er det største av de to raffineriene i Norge, med en kapasitet på nesten 12 millioner tonn råolje per år.

Del