Det henvises til børsmelding distribuert 18. juni 2020

De respektive styrer i selskapene involverte i fusjonen har nå enstemmig godkjent og besluttet endelig fusjonsplan i tråd med de forutsetninger som tidligere er meddelt markedet.

Fusjonsplanen søkes nå registret og kunngjort i Foretaksregisteret. Fusjonen forutsetter nødvendige vedtak på ekstraordinære generalforsamlinger i de respektive selskap. Endúr ASA planlegger denne avholdt i første halvdel av august inneværende år. Fusjonsplanen har allerede tilslutning fra dagens hovedaksjonærer som til sammen representerer ca. 80 % av aksjene i Endúr ASA, samt ca. 75 % av aksjene i Oceano AS.

– Denne fusjonen styrker en allerede lønnsom kjernevirksomhet i Endúr, samtidig som den tilfører oss en vesentlig aktivitetsøkning og en komplementær kompetanse. Fusjonen forventes å gi betydelige synergier og åpner opp for nye markeder og fremtidige vekstmuligheter, poengterer konsernsjef Hans Petter Eikeland i Endur ASA.

Fusjonen antas sluttført i oktober 2020.

Kontaktinformasjon:

Hans Petter Eikeland, konsernsjef i Endúr ASA, telefon 932 08 177

Del