Endúr skal optimalisere driften i alle konsernets selskaper, og har derfor styrket konsernledelsen med Stig Arne Høiland (52) som Chief Operating Officer (COO).

– Målet mitt er å bidra til at alle selskapene i Endúr-konsernet leverer gode, positive resultater, sier nyansatt COO i Endúr ASA, Stig Arne Høiland (52).

I juni i år offentliggjorde Endúr en ambisjon om å bygge et selskap med driftsinntekter på 2-2,5 milliarder kroner i løpet av de neste to årene, med en EBITDA-margin på 10-12 prosent. Den første milepælen under den nye strategien var sammenslåingen mellom Endúr ASA og Oceano AS, som ble fullført 16. oktober 2020.
I går kunngjorde Endúr oppkjøpet av BMO Entreprenør, en markedsleder innen vedlikehold av kritisk marin infrastruktur som kaier, havner, demninger, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter. BMO Entreprenør har rundt 150 ansatte og hovedkontor i Kongsberg, med regionale kontorer på Askøy og i Ålesund.

Ambisjonen er at hvert av selskapene i konsernet skal prestere bedre ved å være del av en konsernstruktur. Dette skjer ikke av seg selv, og Høiland blir en overordnet ressurs som skal følge opp selskapenes operative drift og bistå med forbedringer der det trengs, samt se synergier på tvers av selskapene.
– Før vi tar stilling til hvilke grep som bør tas, skal jeg bruke tid på å bli godt kjent med de ulike driftsorganisasjonene. Innledningsvis vil hovedfokuset være på de selskap som har størst behov og potensial for forbedring, sier Høiland.
Han har lang ledererfaring, sist som divisjonsdirektør i Nettpartner, et selskap som bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning og jernbane. På CV-en står også ledererfaring fra internasjonale teknologigiganter som Ericsson og Telenor. Ansettelsen av Høiland er et viktig grep i den videre utviklingen av Endúr.
– For meg er det ekstra inspirerende og motiverende å lykkes innen ansvarsområder der jeg ser at mitt bidrag og min innsats medvirker til en positiv endring. Endúr er et utrolig spennende selskap, og jeg gleder meg til å være med å bidra til at selskapet oppnår sine ambisiøse mål, sier Høiland.

Konserndirektør i Endúr ASA, Hans Petter Eikeland, er svært glad for at de har fått Høiland med seg på laget.
– Vi vokser kraftig. Samtidig er det avgjørende at vi har et kontinuerlig fokus på den daglige, operasjonelle, driften av selskapene. Stig Arne har gjennom hele sin karriere dokumentert en unik evne til å se hvilke grep som skal til for å løfte et selskap i riktig retning. Jeg er derfor overbevist om at han er riktig mann for å opprettholde og skape sunn drift i alle våre selskaper, noe som er avgjørende for at vi skal nå de målene vi har satt oss, sier Eikeland.

NY COO: Stig Arne Høiland er ansatt som ny COO i Endúr ASA. Foto: Olav Svaland

Del