Endúr Sjøsterk ansetter salgssjef og trapper med det opp satsingen og tilstedeværelsen i Nord-Norge.

– Vi har ansatt Trond Eirik Thorsen (56) som salgs- og markedsleder.

Han har jobbet med havbruk i hele sin yrkeskarriere og vil være en viktig brikke i vår videre satsing på Nord-Norge. Med ham på laget styrker vi vår tilstedeværelse i landets ledende havbruksregion, sier administrerende direktør i Endúr Sjøsterk, Mons-Ove Hauge.

Thorsen bor og skal arbeide ut fra Sortland i Vesterålen, midt i hjertet av Norges største havbruksregion. Nord-Norge står for nær halvparten av norsk lakseproduksjon, og har en rekke aktører som satser tungt på utvikling av ny teknologi og produksjonsmetoder. Landsdelen er allerede et svært viktig marked for Endúr Sjøsterk.
– Trond kjenner regionen godt og har stor kunnskap om både marked og muligheter. Når muligheten for å få ham med på laget dukket opp, så var det noe vi var veldig interessert i å få til. Vi er overbevist om at dette vil åpne opp for mange gode prosjekter, sier Hauge.

Thorsen har jobbet med salg og prosjektoppfølging i havbruksnæringen siden midten av 80-tallet, og fra begynnelsen av 2000-tallet jobbet han sammen med Hauge i oppbyggingen av selskapene Arena og Ocea.
– I tillegg til stor kjennskap til havbruksnæringen, har han gjennom tett dialog med kunder og et kontinuerlig fokus på utvikling, vært en pådriver for mange tekniske løsninger som i dag oppfattes som standard for fôrflåter, sier Hauge.
De siste årene har Thorsen arbeidet for utstyrsleverandøren Fluctus.
– Etter mange år i bransjen, kjenner jeg relativt godt til Endùr Sjøsterk, både som sterk konkurrent i flåtemarkedet og som kunde på fôringsanlegg. Jeg har alltid oppfattet selskapet som en seriøs og pålitelig samarbeidspartner. Nå gleder jeg med til å bli en del av et svært kompetent lag og til å være med å utvikle selskapets posisjon videre, sier Thorsen.

Endúr er et norsk industrikonsern med røtter som strekker seg over 160 år tilbake i tid. Konsernet har aktiviteter over hele landet og spisskompetanse innen havbruk, marin infrastruktur, maritime næringer og energi. Havbruksnæringen er et av konsernets viktigste satsingsområder, og som landets ledende havbruksregion er derfor Nord-Norge en viktig region. Med en salgssjef plassert i denne regionen tar konsernet et stort skritt videre i sin satsing på Nord-Norge, en satsing som kan ha positive ringvirkninger også for de andre selskapene i konsernet.

Del