Endúr Sjøsterk har inngått avtale med Nordlaks om byggingen av to nøkkelferdige Sjøsterk 500 fôrflåter. Flåtene er nummer fire og fem som leveres til oppdrettsselskapet på bare tre år.

Fôrflåtene som skal leveres til Nordlaks er begge på 18×28 meter og har en lastekapasitet på 500 tonn. Fôrflåtene vil utrustes for bruk på værharde lokaliteter, hvor kravene til fleksibilitet og driftssikkerhet er ekstra store. Foreløpig leveringstidspunkt er tredje kvartal 2021 og andre kvartal 2022. Samlet kontraktsverdi er på over 50 millioner kroner.

I 2019 leverte Endúr Sjøsterkt tre fôrflåter til Nordlaks, noe som betyr at de nye flåtene blir nummer fire og fem som leveres til oppdrettsselskapet de siste tre årene.
– Det er svært gledelig at Nordlaks igjen velger Endúr Sjøsterk. Det bekrefter at kunden er fornøyd med fôrflåtene våre og at vi er konkurransedyktige innen akvakulturnæringen, sier administrerende direktør, Mons-Ove Hauge.

Han tok over som administrerende direktør for Endúr Sjøsterk 1. oktober og får dermed en god start i den nye rollen.
– Det er selvsagt veldig tilfredsstillende å kunne signere en så viktig kontrakt bare uker etter jeg tok over roret i selskapet. Kontrakten sikrer fortsatt god aktivitet, sier Hauge, som legger til at signeringen skyldes langsiktig jobbing fra selskapet og et solid produkt som tilfredsstiller kravene til en kvalitetsbevisst havbruksnæring.

Endúr er et norsk industrikonsern med røtter som strekker seg over 160 år tilbake i tid. Konsernet har aktiviteter over hele landet og spisskompetanse innen havbruk, marin infrastruktur, maritime næringer og energi.
– Endúr er et industrikonsern i stor utvikling. Havbruksnæringen er ett av våre viktigste satsingsområder, og det er derfor svært gledelig at våre produkter velges av en av næringens ledende aktører, sier CEO i Endúr ASA, Hans Petter Eikeland.

Nordlaks er et av Norges største og mest innovative havbrukskonsern. Selskapets siste nyvinning er en havfarm som gjør oppdrett mulig på mer eksponerte lokaliteter. Konsernet har aktiviteter langs hele verdikjeden fra stam- og settefisk til foredling og salg av laks og regnbueørret. Hovedkontoret er på Stokmarknes og den operative virksomheten fordeles over 39 lokaliteter i 12 kommuner i Nordland og Sør-Troms. Kontrakten med Endúr Sjøsterk AS er inngått av Nordlaks Oppdrett AS.

– Nordlaks har valgt Endúr Sjøsterk som leverandør av to nye fôrflåter i betong etter en helhetsvurdering av tilbudet med hensyn til blant annet sikkerhet, utstyrsnivå, kostnader og leveringstid. Vi ser frem til leveransen og til å ta det nye materiellet i bruk på våre lokaliteter, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

For flere kommentarer, kontakt:
Administrerende direktør i Endúr Sjøsterk, Mons-Ove Hauge: 95 76 41 78
CEO i Endúr ASA, Hans Petter Eikeland: 932 08 177

 

To fôrflåter av denne typen skal bygges for Nordlaks.

Del