Bare dager etter forrige signering, kan Endúr Sjøsterk melde at de har inngått avtale om byggingen av ytterligere én fôrflåte. Den nye flåten skal bygges for LetSea, Norges største forsøks- og forskningssenter for havbruk.

– Det er svært gledelig at en aktør som LetSea velger vårt produkt, sier daglig leder i Endúr Sjørsterk, Mons-Ove Hauge.

Torsdag i forrige uke kunne han fortelle at selskapet hadde blitt enige med Nordlaks om bygging av to nye fôrflater. I dag kan han fortelle om nok en bestilling, denne gangen fra et av Norges største forsøks- og forskningssenter for havbruk, LetSea. Flåten skal leveres i mai 2021 og har en kontraktsverdi på 30 millioner kroner. På få dager har altså Endúr Sjøsterk signert nye kontrakter for over 80 millioner kroner.
– LetSea forsker på fremtidens havbruksnæring. At de velger et av våre produkter er derfor en bekreftelse på at våre løsninger tilfredsstiller kravene til en bærekraftig og fremtidsrettet næring, sier Hauge.

Fôrflåten som skal leveres LetSea er en Sjøsterk 600 på 18×32 meter med en lastekapasitet på 600 tonn fôr. Flåten får to lugarer, oppholdsrom for driftspersonell og utrustes for krevende værforhold. Den får også en hybrid batteripakke som betyr mindre gangtid på dieselgenerator og med det også betydelig reduserte klimagassutslipp.
– Vi har sammen med våre leverandører og samarbeidspartnere brukt mye tid på å utvikle nye og mer bærekraftige løsninger for våre fôrflåter, blant annet en slik hybrid batteriløsning. Dette er en utrustning som stadig flere av flåtene som vi nå leverer har, sier Hauge.

LetSea ble etablert i 1996 og er Norges største forsøk- og forskningssenter for havbruk. Senterets forskning bidrar til å utvikle en fortsatt bærekraftig vekst for Norges største, fornybare eksportnæring. LetSea er lokalisert i Dønna kommune på Helgeland og har i dag 40 ansette.
– Vi valgte Endúr Sjøsterk etter en grundig vurdering av bærekraft, løsning, pris og leveringstid. Vi trenger flåten raskt og er derfor svært fornøyd med at Endúr Sjøsterk snur seg rundt og klarer å levere etter våre spesifikasjoner og på så kort tid, sier Tor Hugo Hestnes, avdelingsleder, Open Water Site i LetSea AS.

Endúr er et norsk industrikonsern med røtter som strekker seg over 160 år tilbake i tid. Konsernet har aktiviteter over hele landet og spisskompetanse innen havbruk, marin infrastruktur, maritime næringer og energi.

For spørsmål, kontakt:
Administrerende direktør i Endúr Sjøsterk, Mons-Ove Hauge: 95 76 41 78

Mons-Ove Hauge

Del