Endúr Sjøsterk AS har blitt tildelt kontrakter på bygging av to nøkkelferdige fôrflåter til kunder i Norge. Begge flåtene skal leveres sommeren 2020, og vil ha en fôrkapasitet på 500 tonn.

– Endùr Sjøsterk ser frem til å kunne levere ytterligere to nøkkelferdige fôrflåter basert på vårt robuste betongskrog. Vår målsetting er levere et flåtekonsept som gir kunden en konkurransedyktig levetidskostnad og en høy fleksibilitet med tanke på fremtidige bruksområder i takt med utviklingen i næringen, sier daglig leder Øyvind Risnes i Endúr Sjøsterk AS.

De to nye kontraktene innebærer at Endur Sjøsterk så langt i år har inngått kontrakter for i overkant av NOK 100 millioner fordelt på produksjon av fire nøkkelferdige fôrflåter.

Endúr Sjøsterk AS er et heleid datterselskap av børsnoterte Endúr ASA som er et vestlandsbasert industrikonsern med klare ambisjoner om å vokse videre innenfor de tre markedsområdene akvakultur, maritim service og energi. Endúr Sjøsterk AS samarbeider med sine søsterselskaper om å utnytte konsernets omfattende erfaring fra komplekse maritime produksjoner, både fra offshore-installasjoner og på skipssiden. Denne kompetansen vurderes som viktig i selskapets arbeid med å videreutvikle fremtidsrettede fôrflåter og serviceflåter.

Del