Artec Aqua går sammen med flere sentrale aktører innen havbruksteknologi og etablerer Global Aquaculture Tech Hub (GATH).

Initiativet samler bransjen for å etablere en samarbeidsarena der målet er å skape en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon og gjør regionen globalt attraktiv. Tilrettelegging for samarbeid og økt verdiskaping vil stå sentralt.

– Dette er et spennende initiativ vi ønsker å være med å utvikle i fortsettelsen. Det var ikke noe alternativ å ikke delta, sier Ingegjerd Eidsvik, daglig leder i Artec Aqua.

Nettverket skal være nærings- og bransjedrevet. Det skal gjøres en jobb for å styrke nettverket og markedsføre regionen og den verdensledende kompetansen som er her. Videre ønsker en at det skal være attraktivt for relevante bedrifter å etablere seg i regionen, dette vil også være viktig i forhold til rekruttering av nye medarbeidere og posisjonering som global kompetansehub for næringen.

Aktører i Global Aquaculture Tech Hub pr 18.08.21:
SølvtransMMC First ProcessPatoGenCflowOptimarHofseth AquaRostein, Artec AquaSalmon EvolutionMøreforskingNorconsultNormex og Atlantic Sapphire. Sekretariat for satsingen er Næringsforeningen Ålesundsregionen.

 

Del