Norwegian Group AS har inngått avtale med Endúr ASA om kjøp av Endúr-konsernets heleide datterselskap, AAK. Dette medfører at Norwegian Group er blitt størst i markedet innen arbeid i høyden.

– Vi er veldig glade for at AAK nå blir en del av Norwegian Group (NOG). Sammen danner vi et svært sterkt lag, og vi er sikre på at dette vil bidra til å styrke selskapet og øke veksten vår i årene som kommer. Med AAK på laget består gruppen av cirka 250 medarbeider, sier Kay Ove Johansen, hovedaksjonær og Head of Business Development i Norwegian Group.

Endúr har den siste tiden gjennomført en større restrukturering, med en vridning og spissing mot marin infrastruktur og landbasert akvakultur. Tilkomstteknikk er ikke lenger vurdert å utgjøre en sentral del av selskapets strategiske satsing og kjernekompetanse. Ledelsen i Endúr konkluderer at det er bedre både for AAK og Endúr at datterselskapet blir en del av et miljø hvor selskapets unike spisskompetanse kan utnyttes i større grad.

– Vi har brukt tid på å finne et «godt hjem» for AAK. Norwegian Group er et veletablert og ambisiøst selskap i det samme markedet som AAK. De er mye bedre rustet og posisjonert til å realisere det potensialet som ligger i AAK. Vi er derfor glade for at vi har kommet til enighet med Norwegian Group. Sammen tar de to selskapene nå en markedsledende posisjon i sitt segment, sier Hans Olav Storkås, administrerende direktør i Endúr ASA.

– AAK er pioneren i markedet for tilkomstteknikk og den ledende aktøren innen vindmølle-segmentet, et marked vi i lengre tid har jobbet for å posisjonere oss i. Selskapets faglige tyngde og teknisk kompetanse, blant annet innen offshore- og spesialisttjenester, komplimenterer oss svært godt, sier partner og CEO i Norwegian Group, Morten Borøchstein.

– Kjøpet av AAK gjør Norwegian Group til en av Norges største, om ikke den største aktøren i markedet for tilkomstteknikk, sier Lasse Gravdal, partner og avdelingsleder offshore i Norwegian Group.

– Det å bli en del av Norwegian Group er en spennende mulighet som vil gjøre AAK mer robust og gi nye muligheter for vekst og utvikling fremover, sier CEO i AAK, Sigrunn Monsen.

Norwegian Group består av de fire selskapene NOG Access AS, NOG People AS, NOG Trading AS og nå altså AAK. Gruppen har betydelige ambisjoner og de har i lengre tid jobbet med strategier for videreutvikling av gruppen. Selskapene leverer tjenester innen bemanning (NOG People), tilkomstteknikk i kombinasjon med spesialisttjenester som inspeksjon, vedlikehold, rigging og mekanisk, utstyrsutleie (NOG Trading) samt den største innen kursing og sertifisering av tilkomstteknikere gjennom No Working Limit AS.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Media
Hans Olav Storkås, CEO i Endúr, tel: +47 901 22 744
Morten Borøchstein, CEO i Norwegian Group, +47 994 97 957
Investors
Lasse B. Kjelsås, CFO of Endúr, tel: +47 908 49 772
Kay Ove Johansen, Business Development Norwegian Group +47 413 20 078

Del