I sommer har seilskipet Statsraad Lehmkuhl seilt norskekysten på langs. Nå legger skipet ut på en verdensomspennende seilas, og vi i Endúr ønsker den staselige skuten lykke til på reisen.

– Seilskipet Statsraad Lehmkuhl er fast kunde hos oss på Laksevåg. Vi har over flere år vært med å bidra til at den vakre seilseilskuten holdes i god stand, slik at den nå kan legge ut på en lang jordomseiling, sier daglig leder for Endúr Maritime, Jonny Arefjord.

20. august 2021 setter Statsraad Lehmkuhl seil for jordomseilingen One Ocean Expedition. I løpet av et og et halvt år skal Statsraaden seile 55.000 nautiske mil og besøke 36 havner over hele kloden. Målet er å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets viktige rolle for en bærekraftig framtid i et globalt perspektiv.

– One Ocean Expedition er en offisiell del av FNs tiår for havforskning. Den har vokst til å bli et nasjonalt prosjekt av internasjonalt format, sier Haakon Vatle, direktør i Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl.

Han sier at Statsraad Lehmkuhl vil fungere både som et forskningsfartøy og et opplæringsskip på den lange jordomseilingen. Det er montert avanserte måleinstrumenter både over og under vannlinjen som skal samle inn data om havet. Klimaendringer, biodiversitet, fiskeri, forsøpling og havforsurning er sentrale tema. Gjennom forskning og teknologi skal det samles inn mye informasjon om hvordan vi mennesker påvirker havet.

For å være rustet til krevende seilaser av denne typen, har skuten de siste årene fått gjennomført et større vedlikeholdsarbeid i tørrdokken på Laksevåg ledet av Endúr Maritime.
– Vi er blant annet midt i et langsiktig løp med å bytte ut skrogplater på skipet. Stålplatene som holder skuten flytende, er fra 1914 og disse er nå i ferd med å byttes ut. Dette er et langsiktig arbeid som startet i 2017 og som vil pågå over en periode på ti år, sier Arefjord.

Arbeidet må gjøres forsiktig og med stor nøyaktighet da de gamle stålplatene er mal for de nye. Arefjord forteller at de også har vært med å forberede for installasjon av batteripakke for hybrid fremdrift.
– Dette er et innovativt prosjekt hvor Enova var inne med millionstøtte. Statsraaden var første seilskute av en slik størrelse til å gjennomføre et slikt prosjekt. For oss har dette vært både et lærerikt og svært spennende prosjekt, sier Arefjord.

Han forteller at Endúr Maritime over flere år opparbeidet seg betydelig kompetanse på gjennomføring av maritime vedlikeholdsprosjekter.
– For oss er det også ekstra kjekt å kunne bruke denne kunnskapen på byens seilskutestolthet. Det er også tilfredsstillende å registrere at det maritime miljøet i hjembyen til seilskipet er konkurransedyktig på denne typen prosjekter, sier Arefjord.

Endúr Maritime AS ønsker seilskipet Statsraad Lehmkuhl god reise og på gjensyn!

PÅ BESØK: Jonny Arefjord og Statsraad Lehmkuhl en gang skuten var på besøk hos Endúr.

Del