Endur Maritime AS er av Sjøforsvaret tildelt en 4-årig rammeavtale på vedlikeholdstjenester til Kongeskipet Norge. Avtalen er av oppdragsgiver beregnet til å ha en estimert verdi på ca NOK 50 millioner.

Endúr Maritime vant kontrakten gjennom en åpen anbudskonkurranse, og tildlingen har en karensperiode som løper ut 28. februar 2020. Det er Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som på vegne av Sjøforsvaret inngår rammeavtalen på vedlikeholdstjenester til Kongeskipet Norge. Rammeavtalen omfatter både klassing, reparasjoner, vedlikehold og eventuelle oppgraderinger av fartøyet i fireårsperioden som starter umiddelbart etter kanrensperioden er utløpt.

Daglig leder Jonny Arefjord i Endúr Maritime er svært godt fornøyd med å vinne vedlikeholdskontrakten på Kongeskipet Norge.

-Denne kontraktstildelingen bekrefter Endúr Maritime sin kompetanse på vedlikehold av komplekse og historiske fartøyer med store krav til faglig kvalitet, sier Arefjord og viser til at selskapet i flere år har hatt en lignende avtale knyttet til vedlikehold og oppgraderinger av seilskipet Statsraad Lehmkuhl.  Også seilskuten Sørlandet har vært på kundelisten til Endúr Maritime i løpet av de siste årene.

Arefjord vurderer slike kontrakter som viktig både kommersielt og faglig.

– Slike langsiktige rammeavtaler som denne med Kongeskipet Norge er viktig for at vi her i landet opprettholder en viktig kompetanse og kapasitet på tradisjonelle, maritime vedlikeholds- og håndverktjenester, sier Arefjord.

Kongeskipet Norge er ett av verdens to gjenværende kongeskip, etter at det britiske kongeskipet Britannia ble tatt ut av drift i 1997. Det andre er det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet eies av Hans Majestet Kongen, men blir drevet av Sjøforsvaret.

Endúr Maritime AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Endúr ASA. Selskapet har en godt etablert kompetanse og kapasitet knyttet til utførelse av komplekse maritime prosjekter og serviceoperasjoner, blant annet gjennom rammeavtaler med Forsvaret, Redningsselskapet og rederier langs norskekysten. Endúr Maritime AS har bygd opp eget motortestsenter med betydelig kompetanse knyttet til egen lokalitet på Laksevåg i Bergen. I tillegg har selskapet egne reise team som dekker både norskekysten, offshoreinstallasjoner i Nordsjøen og internasjonale oppdrag.

Kontaktpersoner:

Daglig leder Jonny Arefjord i Endúr Maritime, telefon 922 86 572

Del